Daily Archives 07/22/2015

Kity i szpachlówki

Kit szpachlowy, zgodnie z danymi PN-63/C-01700, jest to wyrób lakierowy w postaci pasty, stosowany do wyrównywania wgłębień, szpar itp. ubytków podłoża, nakładany miejscowo za pomocą szpachli, zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podłoże.

więcej

Jakość i stopień przygotowania spoiwa

Najistotniejszy wpływ na jakość gotowej powłoki wywiera jakość i stopień przygotowania spoiwa. Składnik błonotwórczy nadaje powłoce najistotniejsze jej cechy, jak elastyczność, twardość, odporność na wpływy zewnętrzne itp. Spoiwo w materiale ciekłym utrzymuje cząstki pigmentów w postaci zawiesiny. Spoiwo jako substancja organiczna jest podatne na wszelkie wpływy zewnętrzne, jak zmienne działanie temperatury, działanie promieni ultrafioletowych, działanie tlenu i innych gazów oraz cząstek agresywnych substancji chemicznych zawartych w powietrzu w postaci kurzu itp,, a poza tym na wszelkie działania mechaniczne. Pod wpływem wymienionych czynników powłoka ulega powolnej, lecz stałej destrukcji określonej pojęciem starzenia się. Szybkość z jaką zachodzą procesy starzenia zależy przede wszystkim od odporności spoiwa. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki chociaż nie biorą bezpośredniego udziału w tworzeniu powłoki, gdyż odparowują z niej w całości, to jednak mają dość istotny wpływ na jej strukturę, a więc i na procesy starzenia powłoki z następujących powodów. Wprowadzone do wyrobów lakierowych z jednej strony ułatwiają zwilżanie pigmentów, a więc i ich równomierne rozprowadzenie w roztworze, z drugiej zaś w czasie wyparowywania powodują porowatość powłoki. Im większa porowatość powłoki, tym większa jej wrażliwość na działanie czynników zewnętrznych.

więcej