Daily Archives 07/06/2015

Rozcieńczalniki

– 3. Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania (8131-361-000) stanowi mieszaninę alkoholi, estrów i węglowodorów aromatycznych. Rozcieńcza wyroby celulozowe w każdym stosunku bez rozwarstwień i wytrąceń. Rozcieńczanie przeprowadza się stopniowo, dodając rozcieńczalnik porcjami i stale mieszając.

więcej