Daily Archives 07/18/2015

Polerowany walec

Zastosowanie omawianej zasady w praktyce przemysłowej wymagało użycia za walcami stalowej, elastycznej szpachli, która wtłaczała nanoszoną szpachlówkę w pory, a jednocześnie wyrównywała ją na powierzchni i usuwała jej nadmiar (rys. 7ó). Przy usuwaniu nadmiaru wystąpiły jednak trudności z odprowadzaniem gromadzącej się szpachlówki pod szpachlą. Z tego powodu szpachla została zastąpiona polerowanym walcem obracającym się w przeciwnym kierunku do obrotów walca na-

więcej

Materiały lakiernicze stosowane do natrysku elektrostatycznego

Materiały lakiernicze stosowane do natrysku elektrostatycznego powinny mieć punkt zapłonu nie niższy niż 21°C. Do natrysku elektrostatycznego powinno się produkować specjalne materiały, chociaż materiały normalnie produkowane także mogq być adaptowane do tego celu. Do natrysku elektrostatycznego nadaję się emalie nitrocelulozowe, emalie olejne, emalie alkidowe i alkidowe styrenowane, farby i emalie gliptalowo-melaminowe, farby i emalie poliwinylowe itp.

więcej

Naklejanie mikrooklein na podłoże

Schemat technologicznego procesu produkcji mikrooklein ze skrawanych formatek, na podkładzie tkaninowym lub papierowym, przedstawia rys. 4 (14). Papier lub tkanina w czasie produkcji rozwija się z rulonu i musi być naprężana wałkami napinającymi, W takim stanie przechodzi przez walce urządzenia, które na jedną stronę nanosi masę klejową. Jednocześnie z zasobnika oklein wałek podający wysuwa kolejno formatki okie- in które przez zespół wałków dociskających są dociskane do tkaniny po wleczonej klejem. Układ przebiegu włókien formatek drewnianych jest prostopadły do kierunku ruchu taśmy podkładowej. Złączona z podłożem okleina drewniana przechodzi następnie przez zespół ogrzewanych cylindrów których temperatura wzrasta stopniowo od 25°C na pierwszym cylindrze do 65°C na czwartym. Zdwojona taśma okleiny z podkładem jest dociskana do pierwszego i drugiego cylindra zespołem wałków ogumionych a do trzeciego i czwartego cylindra – zespołem wałków stalowych. Docisk wałków do cylindrów jest regulowany. W wyniku przejścia złączonej taśmy przez zespół wałków zdwajających i zespół cylindrów oraz wałków dociskowych następuje sklejenie i całkowite wysuszenie taśmy mikrookleiny. W końcowej fazie następuje obcięcie taśmy z boku nożami tarczowymi i nawinięcie jej na rulon lub pocięcie na odpowiednie formatki. Przy nawijaniu na rulon prawa strona taśmy (drewniana) wchodzi do wnętrza rulonu.

więcej