Daily Archives 07/04/2015

Nanoszenie materiałów – Malowanie farbami i emaliami olejnymi

– 1) przy natryskowym nakładaniu należy zachować następujące parametry: ciśnienie powietrza, at 3,5-4,0 średnica dyszy pistoletu, mm 2,0-2,5

więcej

Asortyment lakierów olejnych i olejno-żywicznych

– 1. Lakier olejno-żywiczny schnący na powietrzu do urządzeń pokładowych (2211-067-000) jest roztworem żywicy syntetycznej reaktywnej i oleju tungowego. Służy do lakierowania przedmiotów drewnianych pracujących na zewnątrz pomieszczeń, a nawet zewnętrznych nadwodnych części łodzi, statków itp., wystawionych na działanie atmosfery morskiej, a także do lakierowania dennych części łodzi i kadłubów pracujących w wodach słodkich. Nanosi się go na powierzchnie drewniane uprzednio oszlifowane i zapokostowane w kilku warstwach w odstępach 2 do 8 dni. Jako rozcieńczalnika używa się benzyny lakierniczej.

więcej

Przygotowanie powierzchni pod powłoki kryjqce cz. II

Zaprawianie wad (wypadających sęków i ubytków). Często zdarza się, że przygotowane elementy wyrobów mają wady w postaci wypadających sęków i różnych ubytków w postaci nadmiernych spękań, szczelin lub wyrwanych pewnych partii drewna. Zaprawianie takich wad przeprowadza się przez nawiercanie otworów na sękach i wklejanie w nie odpowiednio dopasowanych korków, albo na powiększaniu szczelin i pęknięć piłą tarczową i wklejaniu w tak powiększone szczeliny odpowiednio dopasowanych listewek. Tak samo zaprawia się różnego rodzaju wyrwy i ubytki drewna. Zaprawiania wad dokonuje się ręcznie lub maszynowo.

więcej