Daily Archives 07/05/2015

Nanoszenie ręczne

Do nanoszenia lakierów nitrocelulozowych tampony mają odmienną konstrukcję. Zamiast waty stosuje się trykot wełniany, a tampon owija się rzadkim płótnem. Praca takim tamponem polega na tym, że po nasyceniu tamponu lakierem nitrocelulozowym pociera się nim lakierowaną powierzchnię wzdłuż włókien, raz koło razu, aż do pokrycia całej powierzchni. Po wysuszeniu pierwszej warstwy poddaje się ją lekkiemu szlifowaniu i nanosi drugą warstwę w wyżej opisany sposób. Tampon przechowuje się w szczelnie zamkniętym słoiku szklanym zanurzony częścią roboczą w rozcieńczalniku.

więcej

Retuszowanie przebić

Przebicia kleju mocznikowego sq trudniejsze do usunięcia, gdyż nie dajq się ani zmiękczyć ani usunqć przez szczotkowanie. Częściowo można je usungć tylko przez cyklinowanie i szlifowanie, zawsze jednak pozostanę w porach i we wszelkiego rodzaju zagłębieniach. Przy naklejaniu oklein klejem mocznikowym najwłaściwszym sposobem jest zapobieganie przebiciom. Przy wystqpieniu przebić należy je usungć przez cyklinowanie i szlifowanie. Takich powierzchni nie można już poddawać barwieniu, a tylko wykańczać w naturalnym kolorze okleiny (jasnej). Przy konieczności barwienia lub przy okleinach ciemnych, kolorowych można stosować podbarwianie kleju na kolor naturalny okleiny lub na kolor na jaki okleina ma być barwiona.

więcej

Lakierowanie lakierem poliestrowym parafinowym do mebli

Na technologiczny proces lakierowania lakierem poliestrowym składają się następujące zasadnicze operacje:

więcej

Ściany wyciągowe

Zraszanie czy polewanie wodą ścian kabiny i wlotów przewodów wentylacyjnych odbywa się za pomocą odpowiedniej liczby rozpylaczy rozmieszczonych na systemie rur wodnych. Woda do rozpylaczy jest podawana z wanny za pomocą pompy wodnej. Woda z wanny jest pobierana przez pompę poprzez odpowiednie filtry. Prędkość powietrza w otworze roboczym kabiny powinna wynosić ok. 1 m/s. Ilość usuwanego z kabiny powietrza zależy od wymiaru kabiny i może wynosić kilka lub kilkanaście tysięcy m3 na godzinę.

więcej