Daily Archives 07/16/2015

Asortyment farb i emalii ftalowych i ftalowych modyfikowanych

– 1. Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania (3151-000-XXX), o dużej gamie kolorów, stosuje się do malowania drewna nasyconego pokostem i zagruntowanego farbą do gruntowania lub tylko nasyconego pokostem. Farby ftalowe dają powłoki elastyczne, o dobrej przyczepności i odporności na czynniki atmosferyczne. Farbę nakłada się w dwóch warstwach pędzlem lub natryskiem. Lepkość farby przy nakładaniu pędzlem wynosi 60-120 s, przy natrysku – 30-40 s. Rozcieńcza się ją benzyną do lakierów.

więcej

Materiały poliestrowe nanoszone przez polewanie

Zbyt wolne i niedostateczne utwardzanie się powłoki lub zbyt szybkie nieodpowiednia żywica lakierowa, nieodpowiedni utwardzacz iub niewłaściwa jego ilość, nieodpowiednia parafina w lakierze lub za mała ilość parafiny, nieodpowiednie proporcje składników, nieodpowiedni gatunek drewna, za niska temperatura utwardzania, zbyt krótki czas żelowania, nierównomierny wypływ lakieru z obu głowic sprawdzić wymienione czynniki przed użyciem zmienić żywicę, zmienić utwardzacz, zapewnić właściwe proporcje składników nie używać drewna gatunków: teak, masonia, palisander iub stosować podkład z lakieru poliuretanowego zapewnić temperaturę lakieru i otoczenia w granicach 18-22°C przestrzegać czasu żelowania ok. 18-20 min regulować wypływ lakieru z głowic

więcej

Materiały do barwienia i bielenia drewna cz. III

Barwniki metalokompleksowe są to barwniki zawierające w cząsteczce kompleksowo związany atom metalu – najczęściej chromu, czasem kobaltu. Barwniki tego typu mają różne nazwy i różne właściwości. Przy barwieniu drewna dość istotne znaczenie ma grupa barwników polfanowych produkcji Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”. Barwniki te można stosować w roztworach bezwodnych, szczególnie pod lakiery chemoutwardzalne. Odpowiednie roztwory sporządza się stosując mieszaninę różnych barwników polfalanowych w mieszaninie rozpuszczalników organicznych.

więcej