Daily Archives 07/07/2015

Metoda natrysku elektrostatycznego

Materiały. Do nanoszenia metodą natrysku elektrostatycznego nadaje się większość materiałów lakierniczych, jednak wymagają one specjalnego przygotowania, jeśli chodzi o skład rozpuszczalników. Do nanoszenia tą metodą nie nadają się materiały olejne o dużej zawartości ciężkich pigmentów i pigmentów metalicznych, jak farby miniowe, cyn- kor itp., oraz materiały emulsyjne rozcieńczane wodą. Materiały lakierowe przeznaczone do natrysku elektrostatycznego muszą spełniać odpowiednie wymagania, szczególnie w zakresie następujących parametrów: opór właściwy, stała dielektryczna, napięcie powierzchniowe, gęstość i wielkość cząstek pigmentu, punkt zapłonu.

więcej

Nanoszenie w bębnach cz. II

Materiały. Do wykańczania metodą bębnowania można zastosować tylko niektóre materiały lakiernicze, głównie rozpuszczalnikowe, a mianowicie: politury nitrocelulozowe, lakiery, farby i emalie nitrocelulozowe, lakiery, farby i emalie olejne,

więcej

Malowanie podłóg sosnowych

Podłogi wykonane z desek sosnowych wykańcza się przeważnie materiałami kryjącymi, przez co zakrywa się naturalną strukturę drewna. W przy- padku dobrego wykonania podłóg z tarcicy bezsęcznej I klasy można również wykańczać podłogi lakierami bezbarwnymi. Zestaw materiałów do wykańczania kryjącego jest następujący:

więcej