Daily Archives 07/10/2015

Suszenie warstwy lakieru chemoutwardzalnego

Suszenie warstwy lakieru chemoutwardzalnego trwa w temperaturze otoczenia 24 godz., po czym powierzchnię szlifuje się papierem ściernym nr 320 na mokro z naftq i po dokładnym odpyleniu i wytarciu do sucha nanosi drugą warstwę lakieru chemoutwardzalnego wg opisanych parametrów. Druga warstwa wysycha co najmniej 24 godz. i stanowi ostateczne wykończenie. Tym samym lakierem można również wykańczać posadzki i wtedy proces wykańczania jest następujący

więcej

Asortyment lakierów syntetycznych i chemoutwardzalnych cz. III

Każdy z roztworów miesza się oddzielnie i daje do oddzielnych zbiorników polewarki, Liczqc od strony wlotowej, roztwór B wprowadza się do głowicy I, a roztwór A do głowicy II. Opisany lakier ma nazwę Polimal 110. Ma on dość !stotnq wadę, a mianowicie można go nanosić tylko na dokładnie spoziomowane powierzchnie. Przy nierównym ułożeniu lakier łatwo spływa i po zżelowaniu daje powłoki o nierównej grubości. Wady tej nie ma lakier poliestrowy tiksotropowy o nazwie Polimal 115′ który można nanosić na powierzchnie pionowe i poziome. Poza tym lakier ma właściwości zbliżone do lakieru Polimal 110. Lakier tiksotropowy nanosi się przeważnie pistoletem natryskowym.

więcej

Wyroby nitrocelulozowe

Wyroby nitrocelulozowe należą do wyrobów tradycyjnych. Ich właściwości zależą od rodzaju składnika podstawowego (o małej, średniej lub dużej lepkości), od właściwości użytych żywic i zmiękczaczy, jak też i od wzajemnego stosunku tych składników. Odznaczają się one stosunkowo malq zawartością substancji blonotwórczej, stosunkowo małq elastycznością i na drewnie również małą odpornością na działanie wody i czynników atmosferycznych. Poza tym wykazują znaczną twardość powłoki, która zależy w dużym stopniu od rodzaju wprowadzonej żywicy. Lakiery nitrocelulozowe dość łatwo dają się barwić i pigmentować, a także łatwo przyjmują środki matujące. Poza tym są wrażliwe na działanie promieni ultrafioletowych, pod wpływem których tracą w znacznym stopniu elastyczność, przyczepność i połysk. Przyczepność lakierów i emalii nitrocelulozowych do drewna jest niewielka i są wymagane specjalne zabiegi w celu jej poprawienia. Przyczepność ta zmniejsza się z chwilą przeniknięcia do drewna wilgoci. Z tego powodu przed nałożeniem emalii drewno np. gruntuje się wyrobami olejnymi lub nasyca specjalnymi podkładami nitro opartymi na nitrocelulozie o wysokiej lepkości. Przyczepność wyrobów nitro do drewna wzrasta z lepkością użytej nitrocelulozy. Mimo tych wad wyroby nitrocelulozowe nadal znajdują szerokie zastosowanie w meblarstwie i do wykańczania innych wyrobów z drewna, głównie dzięki krótkiemu czasowi wysychania, podatności na szlifowanie i polerowanie oraz łatwemu nanoszeniu metodą natryskową. Zarówno wykańczanie wyrobami niepigmentowanymi, jak i pigmentowanymi jest znacznie droższe niż innymi wyrobami (większe zużycie materiału i bardziej pracochłonny proces wykańczania). Przy wykańczaniu na połysk wyroby nitro wymagają wielokrotnego nakładania (5-ó warstw) oraz szlifowania i polerowania powłoki. Przy wykańczaniu drewna zarówno lakierami, jak i emaliami wyroby powinny być eksploatowane w wyrównanych warunkach klimatycznych wewnątrz pomieszczeń. Do lakierowania drewna stosowanego na zewnątrz nie należy używać lakierów i emalii nitrocelulozowych.

więcej