Suszenie warstwy lakieru chemoutwardzalnego

Suszenie warstwy lakieru chemoutwardzalnego trwa w temperaturze otoczenia 24 godz., po czym powierzchnię szlifuje się papierem ściernym nr 320 na mokro z naftq i po dokładnym odpyleniu i wytarciu do sucha nanosi drugą warstwę lakieru chemoutwardzalnego wg opisanych parametrów. Druga warstwa wysycha co najmniej 24 godz. i stanowi ostateczne wykończenie. Tym samym lakierem można również wykańczać posadzki i wtedy proces wykańczania jest następujący

– 1) szlifowanie drewna papierem ściernym nr 80,

– 2) naniesienie lakieru caponowego bezbarwnego lub lakieru nitrocelulozowego ogólnego stosowania matowego o lepkości 35-45 s pędzlem lub o lepkości 20-28 s przez natrysk, lakier rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania

– 3) naniesienie lakieru Chemolak o lepkości roboczej ok. 40-50 s pędzlem, lakier rozcieńcza się rozcieńczalnikiem podanym w zestawie materiałów i nanosi 2-krotnie w odstępach czasu 12 godz.

– 4) suszenie drugiej warstwy w warunkach otoczenia w ciągu 24 godz.,

– 5) lekkie przeszlifowanie powłoki na mokro z naftą, a następnie dokładne wytarcie i odpylenie

– 6) ostateczne naniesienie lakieru Chemolak i wysuszenie powłoki w ciągu 24 godz. Całkowite utwardzenie powłoki lakieru w temperaturze otoczenia następuje po 2-4 dniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>