Asortyment lakierów syntetycznych i chemoutwardzalnych cz. III

Każdy z roztworów miesza się oddzielnie i daje do oddzielnych zbiorników polewarki, Liczqc od strony wlotowej, roztwór B wprowadza się do głowicy I, a roztwór A do głowicy II. Opisany lakier ma nazwę Polimal 110. Ma on dość !stotnq wadę, a mianowicie można go nanosić tylko na dokładnie spoziomowane powierzchnie. Przy nierównym ułożeniu lakier łatwo spływa i po zżelowaniu daje powłoki o nierównej grubości. Wady tej nie ma lakier poliestrowy tiksotropowy o nazwie Polimal 115′ który można nanosić na powierzchnie pionowe i poziome. Poza tym lakier ma właściwości zbliżone do lakieru Polimal 110. Lakier tiksotropowy nanosi się przeważnie pistoletem natryskowym.

– 7. Lakier poliuretanowy do łodzi podkładowy (7619-461-000) składa się z dwóch roztworów: A ! B.

Roztwór A stanowi roztwór żywicy poliuretanowej w rozpuszczalniku organicznym z dodatkiem środków uszlachetniajqcych. Roztwór B stanowi roztwór żywicy poliizocyjanianowej w octanie etylu. Lakier charakteryzuje się szybkim wysychaniem i powtokq twardq, elastycznq, wodoodporną, chemoodporną o jedwabistym połysku. Lakier stosuje się do lakierowania sprzętu sportowego, mebli, posadzek, przy użyciu pędzla lub pistoletu natryskowego, jako pierwszą warstwę pod lakier nawierzchniowy (7619-462-000). Roztwory A i B miesza się w stosunku 100 : 14 (wagowo). Do rozcieńczania stosuje się rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych (8156-461-000). Żywotność lakieru wynosi 8 godz. Stosuje się go w pól godziny po zmieszaniu. Unikać zabrudzenia ciała.

– 8. Lakier poliuretanowy do łodzi nawierzchni o- w y (7619-462-000) składa się z dwóch roztworów: A i B.

Roztwór A stanowi roztwór żywicy poliestrowej w rozpuszczalniku organicznym z dodatkiem środków uszlachetniajqcych, Roztwór B stanowi roztwór żywicy poliizocyjanianowej w octanie etylu. Wykazuje właściwości podobne do właściwości lakieru poprzedniego. Stosuje się do sprzętu sportowego, mebli i posadzek, jako zewnętrzną warstwę na lakier podkładowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>