Daily Archives 07/03/2015

Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Do malowania stolarki budowlanej – okiennej i drzwiowej w gospodarstwie domowym stosuje się zasadniczo takie same materiały lakiernicze ogólnego stosowania. Przy wykańczaniu przemysłowym natomiast występować mogą zasadnicze różnice zarówno co do właściwości materiałów, jak i co do technologii ich nakładania. Do malowania stolarki drzwiowej najodpowiedniejszą metodą malowania jest nanoszenie materiałów przez polewanie, podczas gdy do stolarki okiennej najczęściej stosuje się zanurzanie albo nanoszenie natryskowe. Do stolarki okiennej są wymagane także lepsze właściwości materiałów i powłoki, szczególnie jeśli chodzi o odporność na wpływy atmosferyczne, przyczepność do podłoża itp. Poza tym stolarka drzwiowa i okienna różnią się zasadniczo zarówno co do konstrukcji, jak i materiałów drzewnych, z których jest wykonana. Stolarkę drzwiową wykonuje się z takich materiałów, jak: drewno lite, sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp., a stolarkę okienną głównie z drewna litego wysokiej jakości. Poza tym stolarka budowlana malowana w zakładzie produkcyjnym może mieć wykończenie ostateczne lub tylko może być zabezpieczona do ostatecznego malowania na budowie po wmontowaniu.

więcej

Materiały ścierne

Materiały ścierne w obróbce powierzchniowego uszlachetniania drewna i wyrobów z drewna sq stosowane do szlifowania drewna i powłok ma- larsko-lakierniczych. Sa to przeważnie papiery i płótna ścierne w taśmach, arkuszach i krqżkach. W strukturze tych materiałów wyróżnia się podłoże (płótno i papier) i nasyp. Nasyp jest wykonany z różnych sproszkowanych twardych materiałów, jak: krzemień, węglik krzemu, korund, elektrokorund itp. Nasyp jest połqczony z podłożem klejem skórnym lub syntetycznym, Ze względu na przeznaczenie rozróżnia się papiery do szlifowania na sucho i na mokro (wodo- i naftoodporne). W zależności od przeznaczenia stosuje się także różne rodzaje nasypu ziarna ściernego na podłoże, np. do szlifowania drewna miękkiego, wilgotnego i żywicznego stosuje się nasyp rozproszony.

więcej

Asortyment utwardzaczy

– 1. Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno (8221-421-000) stanowi mieszaninę kwasu solnego i rozpuszczalników organicznych. Stosuje się go do lakierów (np. Chemolak), podkładów i emalii. Proporcje zależą od rodzaju utwardzanego materiału.

więcej

Okleiny i forniry drewniane

Obowiązująca aktualnie norma PN-Ó7/D-97001 wyróżnia drewniane forniry, okleiny i obłogi. Fornir jest to płat drewna o grubości do 5 mm, otrzymany przez skrawanie płaskie lub obwodowe (fot. I wkładka kolorowa).

więcej

Technologia malowania przebiega wg schematu

– 1) naniesienie warstwy gruntoszpachlówki natryskiem krzyżowo przy zachowaniu następujących parametrów ciśnienie powietrza, at 4-4,5 średnica dyszy, mm 2,5 ilość gruntoszpachlówki, g/m2 150-180

więcej

Nanoszenie w bębnach

Metoda wykańczania przez bębnowanie nie jest metodą uniwersalną, taką jak wykańczanie ręczne za pomocą pędzla czy tamponu, ani też, jak metoda natryskowego wykańczania, pistoletem natryskowym. Jest jednak metodą obecnie stosowaną do wykańczania różnych elementów o niezbyt skomplikowanych kształtach, takich jak np. uchwyty do narzędzi, listewki miar stolarskich, gałki, kostki, klocki i drobna galanteria drzewna (2). W niektórych specyficznych przypadkach metoda wykańczania przez bębnowanie może być uważana jako metoda najwłaściwsza. Za taką na przykład należy ją uważać przy wykańczaniu gałek do liczydeł, kostek, zębów do grabi itp., wykonanych w drewna twardego. Metoda wykańczania przez bębnowanie polega na wykorzystaniu do równomiernego rozprowadzenia materiału lakierniczego po powierzchni wykańczanych elementów ich wzajemnego tarcia o siebie w bębnie obrotowym.

więcej