Nanoszenie w bębnach

Metoda wykańczania przez bębnowanie nie jest metodą uniwersalną, taką jak wykańczanie ręczne za pomocą pędzla czy tamponu, ani też, jak metoda natryskowego wykańczania, pistoletem natryskowym. Jest jednak metodą obecnie stosowaną do wykańczania różnych elementów o niezbyt skomplikowanych kształtach, takich jak np. uchwyty do narzędzi, listewki miar stolarskich, gałki, kostki, klocki i drobna galanteria drzewna (2). W niektórych specyficznych przypadkach metoda wykańczania przez bębnowanie może być uważana jako metoda najwłaściwsza. Za taką na przykład należy ją uważać przy wykańczaniu gałek do liczydeł, kostek, zębów do grabi itp., wykonanych w drewna twardego. Metoda wykańczania przez bębnowanie polega na wykorzystaniu do równomiernego rozprowadzenia materiału lakierniczego po powierzchni wykańczanych elementów ich wzajemnego tarcia o siebie w bębnie obrotowym.

Urządzenia. Do wykańczania tą metodą stosuje się jeden lub kilka bębnów. Najlepiej do każdej operacji przeznaczyć oddzielny bęben. Schemat bębna przedstawiono na rys. 73. Jest to zbiornik drewniany

(z drewna litego lub sklejki) o przekroju kołowym lub wielokąta foremnego (sześciokąt lub ośmiokąt) obracający się dokoła swojej poziomej osi. Wewnątrz bębna na jego obwodzie są zamocowane odpowiednie listwy, co zapewnia stopniowe i równomierne przesypywanie się wykańczanych elementów. Bębny są napędzane silnikiem elektrycznym poprzez odpowiednią przekładnię, tak aby liczba obrotów bębna mogła być regulowana w granicach 20-40 obr/min. Bębny są zaopatrzone w szczelnie zamykane drzwiczki służące do napełniania bębna elementami oraz do dozowania materiałów lakierniczych, a po zakończonym etapie obróbki – do opróżniania bębna. Średnica bębna wynosi 60-90 cm, a długość 80-140 cm. Długość bębna zależy od żądanej pojemności, a czasem od długości wykańczanych elementów. Liczba bębnów zależy od rodzaju wykańczania, ściślej od liczby operacji składających się na proces technologiczny. Bębny ustawia się jeden za drugim w pewnych odstępach. Pomiędzy bębnami znajdują się odpowiednie urządzenia do suszenia w warunkach otoczenia lub odpowiednie suszarki. Obrobione elementy z bębna wysypuje się przeważnie na przenośnik lub do odpowiedniego koryta, którego dno stanowi nierdzewna siatka druciana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>