Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Do malowania stolarki budowlanej – okiennej i drzwiowej w gospodarstwie domowym stosuje się zasadniczo takie same materiały lakiernicze ogólnego stosowania. Przy wykańczaniu przemysłowym natomiast występować mogą zasadnicze różnice zarówno co do właściwości materiałów, jak i co do technologii ich nakładania. Do malowania stolarki drzwiowej najodpowiedniejszą metodą malowania jest nanoszenie materiałów przez polewanie, podczas gdy do stolarki okiennej najczęściej stosuje się zanurzanie albo nanoszenie natryskowe. Do stolarki okiennej są wymagane także lepsze właściwości materiałów i powłoki, szczególnie jeśli chodzi o odporność na wpływy atmosferyczne, przyczepność do podłoża itp. Poza tym stolarka drzwiowa i okienna różnią się zasadniczo zarówno co do konstrukcji, jak i materiałów drzewnych, z których jest wykonana. Stolarkę drzwiową wykonuje się z takich materiałów, jak: drewno lite, sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp., a stolarkę okienną głównie z drewna litego wysokiej jakości. Poza tym stolarka budowlana malowana w zakładzie produkcyjnym może mieć wykończenie ostateczne lub tylko może być zabezpieczona do ostatecznego malowania na budowie po wmontowaniu.

Stolarka budowlana poddawana malowaniu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-67/B-10 085, szczególnie jeśli chodzi o wilgotność drewna (10-15n/o) I dokładność obróbki. Przy nie przestrzeganiu wilgotności drewna może dojść w czasie malowania i suszenia do spękania drewna, a więc także uszkodzenia powłoki, a nawet do uszkodzenia połączeń konstrukcyjnych. Przy niedokładnej obróbce mechanicznej musi wystąpić nierównomierna grubość powłoki wykończeniowej. Przy zbyt grubej warstwie nałożonych materiałów może nastąpić ich spękanie, odsta- wanie od podłoża itp. Poza tym wszelkie wady mechanicznej obróbki nie dadzą się ukryć pod warstwą farby I będą zawsze psuły efekt wykończenia.

Elementy drewniane szlifuje się dwukrotnie papierem ściernym nr 70 i 100, zaś elementy z płyty pilśniowej twardej i ze sklejki – nr 100, 150, Wszystkie okucia stolarki przed malowaniem powinny być odpowiednio zabezpieczone przed korozję. Zabezpieczenie takie polega na dokładnym oczyszczeniu z ewentualnej rdzy, smaru itp., a następnie pomalowaniu farbą antykorozyjną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>