Asortyment utwardzaczy

– 1. Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno (8221-421-000) stanowi mieszaninę kwasu solnego i rozpuszczalników organicznych. Stosuje się go do lakierów (np. Chemolak), podkładów i emalii. Proporcje zależą od rodzaju utwardzanego materiału.

– 2. Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na kwasie p-toluenosulfonowym (8221-894-000) stanowi mieszaninę kwasu p-toluenosulfonowego z alkoholami i węglowodorami aromatycznymi. Stosuje się go do utwardzania powłok z wyrobów chemoutwardzalnych, szczególnie do farb prądoprzewodzących stosowanych do malowania stolarki budowlanej w ilości 10%. Mieszanina ma kilkudniowy okres żelowania, co umożliwia malowanie przez zanurzanie.

– 3. Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na chlorsilanie (8221-895-000) stanowi mieszaninę t rój – chlorsilanu z ksylenem. Stosuje się go do utwardzania szczególnie wyrobów (farby i emalie) przeznaczonych do elektrostatycznego malowania stolarki budowlanej, gdyż zapewnia właściwy opór farby lub emalii. Do- dawane proporcje zależą od rodzaju utwardzanego materiału. Można go stosować również przy natrysku pneumatycznym.

– 4. Utwardzacz do wyrobów epoksydowych bez- rozpuszczalnikowych (8222-264-000) stanowi zawiesinę wypełniaczy w żywicy poliamidowej z dodatkiem plastyfikatora. Stosuje się go do utwardzania żywicy epoksydowej zawartej w kicie epoksydowym. Mieszanina charakteryzuje się krótkim czasem utwardzania, a po utwardzeniu dużą odpornością mechaniczna i chemiczną.

– 5. Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzal- nych na kwasie fosforowym stanowi mieszaninę kwasu fosforowego i alkoholi. Stosuje się go do utwardzania wyrobów chemoutwar- dzalnych w temperaturze pokojowej. Ze względu na długi okres żywotności składników zmieszanych (kilka dni) nadaje się specjalnie do pracy metodą zanurzania,

– 6. Utwardzacze do lakierów poliestrowych

Asortyment utwardzaczy – kontynuacja

Ketonox jest to roztwór wodoronadtlenku metyloetyloketonu we ftalanie dwubutylowym. Stosuje się go do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych w obecności przyspieszaczy, np. naftenianu kobaltu. Jest to prawie bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz o specyficznym ostrym zapachu, nierozpuszczalna w wodzie a dobrze rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych. Małe ilości przechowuje się zgodnie z BN-71/6085-08 w kanistrach polietylenowych w magazynach, jak materiały łatwo palne, w ilości powyżej 100 kg – w bunkrach, w każdym przypadku z dala od kwasów organicznych i nieorganicznych, substancji redukujących i silnie alkalicznych oraz soli metali. Jest szkodliwy dla zdrowia, należy unikać kontaktu z ciałem.

Pasta HCH jest to 25-proc. roztwór wodoronadtlenku 1-hydroksy- cykloheksylowego we ftalanie dwubutylowym i acetonie. Jest pakowany i przechowywany w naczyniach i balonach z ciemnego szkła w temperaturze poniżej 20°C. Należy go chronić przed światłem i silnymi wstrząsami. Pozostałe warunki bhp, jak dla Ketonoxu.

Powyższy wykaz r charakterystyka nie obejmują wszystkich utwardzaczy. Proporcje w jakich dodaje się utwardzaczy zawsze są podawane przy charakterystyce materiału lakierniczego. Podstawowym wymaganiem dotyczącym utwardzaczy jest ich dokładne wymieszanie ze składnikami podstawowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>