Daily Archives 07/11/2015

Schemat instalacji do spalania płomieniowego

Do drugiej klasy zalicza się wyroby zawierające w swoim składzie rozpuszczalniki o temperaturze zapłonu 21-55°C oraz wyroby na rozpuszczalnikach o punkcie zapłonu do 21°C, gdy zawartość części stałych wynosi ponad 30%.

więcej