Daily Archives 07/13/2015

Asortyment lakierów nitrocelulozowych

Wśród lakierów do lakierowania drewna poważną grupę nada! stanowią lakiery celulozowe. Są to roztwory nitrocelulozy, żywic i plastyfikatorów w mieszaninie rozpuszczalników i rozcieńczalników organicznych. W za leżności od przeznaczenia i technologii stosowania lakiery celulozowe różniq się składem i właściwościami.

więcej

Proces technologiczny produkcji oklein warstwowych cz. II

Kleje M-M-F i K-P-M nanosi się inaczej, a mianowicie: na jeden arkusz nanosi się dwustronnie klej, a na drugi utwardzacz, bowiem kleje te po zmieszaniu z utwardzaczem majq krótki okres żywotności, nie wystarczający na złożenie całego bloku. Ilość nanoszonego kleju wynosi 180-200 g/m2. Klej nanosi się w ten sposób, aby deski używane jako dwustronne okładziny bloku nie zostały do bloku przyklejone. Deski ułatwiają równe sklejenie całego bloku, a następnie ułatwiają skrawanie.

więcej

Metoda natrysku pneumatycznego na zimno cz. II

W korpusie pistoletu znajdują się przewody do doprowadzania powietrza i materiału lakierniczego. Na korpusie poza tym są zamocowane wszystkie inne części i zespoły pistoletu, niekiedy łącznie ze zbiorniczkiem na materiał lakierniczy. Głowica pistoletu składa się z nasadki, nakrętki i dyszy. Wszystkie te elementy są także zamocowane na korpusie. Przewody powietrzne nasadki łączą się z przewodami korpusu. Mechanizm spustowy składa się z iglicy z zaczepem i dławicami, sprężyny dociskowej, wentyla i języka spustowego.

więcej

Nanoszenie wałkiem

Przy stosowaniu pędzla do malowania materiałami chemoutwar- dzalnymi zawsze po zakończeniu pracy pędzel należy umyć w rozcieńczalniku stosowanym do rozcieńczania danego materiału, a dopiero potem wytrzeć do sucha czystą szmatką lnianą lub papierem i przechowywać, jak pokazano na rysunku, w pudełku wypełnionym wodą. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi pędzle myje się wodą zaraz po zakończeniu pracy. Nie wolno dopuścić do zaschnięcia pędzla. Zaschnięte pędzle po materiałach chemoutwardzalnych nadają się tylko do wyrzucenia. Jeżeli dopuszczono do zaschnięcia pędzli po materiałach olejnych lub olejno-żywicznych, można je jeszcze poddać regeneracji przez moczenie w octanie amylowym lub butylowym. Po takim moczeniu pędzel od czasu do czasu wyjmuje się i wyciera, usuwając rozmiękczoną farbę lub lakier.

więcej