Asortyment lakierów nitrocelulozowych

Wśród lakierów do lakierowania drewna poważną grupę nada! stanowią lakiery celulozowe. Są to roztwory nitrocelulozy, żywic i plastyfikatorów w mieszaninie rozpuszczalników i rozcieńczalników organicznych. W za leżności od przeznaczenia i technologii stosowania lakiery celulozowe różniq się składem i właściwościami.

– 1. Lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania (4111-361-000) jest roztworem nitrocelulozy w mieszaninie estrów kwasu octowego, alkoholi, węglowodorów aromatycznych z dodatkiem plastyfikatorów, żywicy alkidowej modyfikowanej olejem rycynowym oraz żywicy melaminowej. Stosuje się go do lakierowania mebli i innych wyrobów z drewna nie narażonych na wpływy atmosferyczne, uprzednio zagruntowanych roztworem kleju kostnego lub pokostu, a także na powierzchnie nie gruntowane. Lakier można nanosić w granicach temperatur 18-40°C natryskiem (lepkość 20-30 s), przez polewanie (lepkość 40-60 s) lub przez zanurzanie (lepkość 40-50 s). Do rozcieńczania stosuje się rozcieńczalnik nitro ogólnego stosowania (8131-361-000). Lakier może służyć do całkowitego wykonania powłoki lub jako podkład pod lakier droższy. Stosuje się go również na drewno barwione jako podkład pod lakiery chemoutwardzalne.

– 2. Lakier nitrocelulozowy ogólnego stosowania matowy (4111-361-001) różni się od poprzedniego zawartością składnika matującego i tym, że daje efekt matu. Nanosi się go jako ostatnią warstwę na powłokę wykonaną z lakieru poprzednio omówionego. Sposoby i parametry nanoszenia, jak dla lakieru poprzednio omówionego.

– 3. Lakier nitrocelulozowy do mechanicznego polerowania (4111-274-000) jest roztworem nitrocelulozy, żywic syntetycznych i zmiękczaczy w mieszaninie rozpuszczalników i rozcieńczalników organicznych. Lakier nanosi się metodą natrysku lub polewania w ilości 4-6 warstw w odstępach co 2 godz. Całość po wysuszeniu i se- zonowaniu poddaje się szlifowaniu na szlifierkach, a następnie polerowaniu pastq i płynem aź do uzyskania połysku. Parametry nanoszenia i rozcieńczalnik sq takie same, jak dla lakieru ogólnego stosowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>