Nanoszenie wałkiem

Przy stosowaniu pędzla do malowania materiałami chemoutwar- dzalnymi zawsze po zakończeniu pracy pędzel należy umyć w rozcieńczalniku stosowanym do rozcieńczania danego materiału, a dopiero potem wytrzeć do sucha czystą szmatką lnianą lub papierem i przechowywać, jak pokazano na rysunku, w pudełku wypełnionym wodą. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi pędzle myje się wodą zaraz po zakończeniu pracy. Nie wolno dopuścić do zaschnięcia pędzla. Zaschnięte pędzle po materiałach chemoutwardzalnych nadają się tylko do wyrzucenia. Jeżeli dopuszczono do zaschnięcia pędzli po materiałach olejnych lub olejno-żywicznych, można je jeszcze poddać regeneracji przez moczenie w octanie amylowym lub butylowym. Po takim moczeniu pędzel od czasu do czasu wyjmuje się i wyciera, usuwając rozmiękczoną farbę lub lakier.

Dość dobre wyniki regeneracji zaschniętych pędzli uzyskuje się przez ich moczenie w benzenie. W benzenie pędzle moczy się w ten sposób, że do szczelnie zamykanego naczynia wlewa się na dno taką ilość benzenu, aby zanurzyć część szczecinową pędzla. Pędzel wkłada się do środka, zawieszając go na nitce tak, aby nie dotykał dna i naczynie zamyka się. Po rozmiękczeniu zaschniętej farby pędzel wyciera się i myje w rozpuszczalniku, Do nabierania materiałów malarskich i lakierniczych przy ich ręcznym nanoszeniu stosuje się wiaderka ocynkowane o pojemności 3 i, zgodnie z normą PN-50/1-61041.

Nanoszenie wałkiem. Nanoszenie materiałów malarsko-lakierni- czych za pomocą wałka stosuje się dość często przy urządzaniu wnętrz i w gospodarstwie domowym. Wałek jest zazwyczaj gumowy, na zewnątrz obłożony warstwą gąbki. Przez środek wałka przechodzi oś, od której z obu końców lub tylko z jednej jest wyprowadzony uchwyt do trzymania ręką. Do malowania wałkiem nadają się farby emulsyjne, klejowe oraz olejne i olejno-żywiczne. Do malowania wałek zanurza się na 1/4 średnicy do farby i następnie przetacza się go po odpowiednio dobranej deseczce lub siatce wystającej z wiaderka ponad farbą tak, aby farbę rozprowadzić na całym obwodzie wałka i dopiero wtedy przetacza się kilkakrotnie po malowanej powierzchni, najpierw lekko, a w miarę wyczerpywania się farby stosując coraz większy nacisk. Po wyczerpaniu farby nabiera się ją na wałek ponownie. Do nanoszenia wałkiem lepkość materiałów lakierniczych powinna wynosić w granicach 40-50 s.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>