Metoda natrysku pneumatycznego na zimno cz. II

W korpusie pistoletu znajdują się przewody do doprowadzania powietrza i materiału lakierniczego. Na korpusie poza tym są zamocowane wszystkie inne części i zespoły pistoletu, niekiedy łącznie ze zbiorniczkiem na materiał lakierniczy. Głowica pistoletu składa się z nasadki, nakrętki i dyszy. Wszystkie te elementy są także zamocowane na korpusie. Przewody powietrzne nasadki łączą się z przewodami korpusu. Mechanizm spustowy składa się z iglicy z zaczepem i dławicami, sprężyny dociskowej, wentyla i języka spustowego.

Przewody powietrzne w nasadce służą do regulowania kształtu strumienia rozpylanego materiału. W zależności od ustawienia otworów wylotowych przewodów powietrznych nasadki strumień może być okrągły, płaski poziomo łub płaski pionowo. Możliwość regulowania kształtu strumienia materiału lakierniczego jest niezbędna z uwagi na różne warunki pracy pistoletem. Do pokrywania płaskich i dużych powierzchni stosuje się strumień płaski. Ustawienie strumienia płaskiego zależy od ustawienia pokrywanej powierzchni. Przy pionowym prowadzeniu pistoletu z góry na dół, lub odwrotnie, stosuje się strumień płaski poziomo w celu uzyskania szerszego pokrywanego pasa. Przy poziomym prowadzeniu pistoletu stosuje się strumień plaski pionowo. Przy pokrywaniu powierzchni wąskich, kratowych i ażurowych stosuje się strumień okrągły w celu uzyskania jak najmniejszych strat lakieru. Kształt strumienia przedstawiono na rys, 37, a przykładowy schemat konstrukcji pistoletu natryskowego

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>