Daily Archives 07/14/2015

Metody przygotowania powierzchni do lakierowania i malowania

Przygotowanie powierzchni w procesie wykańczania spełnia podobną rolę, jak wykańczanie w procesie produkcji wyrobów. Od właściwego przygotowania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych w dużym stopniu zależą właściwości powłok, a także ich wygląd zewnętrzny i pracochłonność operacji wykończeniowych.

więcej

Szlifowanie – kontynuacja

Szlifowanie ręczne za pomocą klocka owiniętego papierem jest pracą ciężką i wymagającą dużo czasu, to też konstruktorzy opracowali wiele różnych konstrukcji szlifierek małych, ręcznych, pracujących szybko i precyzyjnie, mających zastosowanie wszędzie tam, gdzie dotychczas można było stosować tylko szlifowanie ręczne. Szlifierki te mogą pracować zarówno papierami, jak też i innymi materiałami ściernymi, co zwiększa ich użyteczność i zakres zastosowania. Poza tym szlifierki takie mogą być napędzane prądem jednofazowym, a nawet sprężonym powietrzem. Dla przykładu podane zostaną niektóre typy oraz ich zastosowanie.

więcej