Szlifowanie – kontynuacja

Szlifowanie ręczne za pomocą klocka owiniętego papierem jest pracą ciężką i wymagającą dużo czasu, to też konstruktorzy opracowali wiele różnych konstrukcji szlifierek małych, ręcznych, pracujących szybko i precyzyjnie, mających zastosowanie wszędzie tam, gdzie dotychczas można było stosować tylko szlifowanie ręczne. Szlifierki te mogą pracować zarówno papierami, jak też i innymi materiałami ściernymi, co zwiększa ich użyteczność i zakres zastosowania. Poza tym szlifierki takie mogą być napędzane prądem jednofazowym, a nawet sprężonym powietrzem. Dla przykładu podane zostaną niektóre typy oraz ich zastosowanie.

Szlifierka oscylacyjna (rys. 33) szlifuje podeszwą, na którą za pomocą specjalnych zacisków zakłada się papier ścierny, Podeszwa napędzana silnikiem jednofazowym naśladuje ruchy klocka pro

Szlifierka ręczna oscylacyjna wadzonego ręcznie. Szlifierkę można stosować zarówno do szlifowania podłoża, jak i różnych warstw powłok, poczynając od wysuszonego podkładu, szpachlówki, aż do powłok lakierowych i emalii. Szlifierkę stosuje się raczej do szlifowania małych i wąskich płaszczyzn, chociaż mogą być także szlifowane duże powierzchnie przy produkcji jednostkowej w małych warsztatach. Zaletą szlifierki jest jej mała masa (1-3 kg).

Szlifierka do wręgów typ MBS (rys. 34) firmy Festo służy do dokładnego szlifowania wręgów zarówno po obróbce mechanicznej, jak i też po gruntowaniu, szpachlowaniu, a nawet po malowaniu emaliami i lakierowaniu. Urządzenie pracuje taśmą ścierną o szerokości 40 mm i długości 485 mm. Taśma jest napędzana silnikiem jednofazowym o mocy 280 W, Szybkość taśmy ściernej wynosi 320 m/min, masa szlifierki – 2,8 kg, dokładność szlifowania – do 0,1 mm. Szlifierka jest wyposażona w urządzenie regulujące głębokość i szerokość szlifowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>