Daily Archives 07/19/2015

Charakterystyka materiałów malarsko-iakierniczych

Wyroby spirytusowe. Nazwa pochodzi od rozpuszczalności substancji bło- notwórczej w alkoholach. Wyroby spirytusowe należg do grupy wyrobów tradycyjnych. Asortyment ich jest dość wqski. Substancjg b(onotwórczq w tej grupie wyrobów sq żywice naturalne i syntetyczne rozpuszczalne w alkoholu, jak np. szelak i kalafonia, niektóre żywice kopalne, jak Man i Mo. Sandarak, Kongo, a z żywic syntetycznych głównie rozpuszczalne w alkoholu żywice fenolowe, tzw. nowolaki i niektóre żywice melaminowe. Wymienione żywice w większości dajq powłoki twarde, lecz kruche i dlatego do ich modyfikacji stosuje się zmiękczacze (plastyfikatory), m.in. olej rycynowy. Wyroby spirytusowe mogq być bezbarwne, o naturalnym zabarwieniu żywic, podbarwiane barwnikami spirytusowymi, wtedy dajq powłoki kolorowe przeświecajqce, i wreszcie mogq być pigmentowane. Występuję one w postaci lakierów, politur i emalii spirytusowych. Wyroby spirytusowe odznaczajg się krótkim czasem wysychania (10-60 min), stosuje się je do wykańczania mebli, malowania zabawek i galanterii drzewnej oraz drewnianych wyrobów pamigtkarskich. Nanosi się je tamponem, pędzlem lub przez zanurzanie, a niekiedy również metodę na- tryskowę. Stężenie żywicy w spirytusie zależy od rodzaju wyrobu i wynosi od 20 do 50%. Wyroby spirytusowe mogę być także modyfikowane nitrocelulozę, przez co uzyskuje się poprawę właściwości technicznych, szczególnie poprawę elastyczności, odporności na wilgoć itp.

więcej

Malowanie i lakierowanie pędzlem

Malowanie i lakierowanie pędzlem nie jest zbyt trudne, wymaga jednak znajomości pewnych zasad i umiejętności posługiwania się pędzlem w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, od czego w dużym stopniu zależy końcowy efekt. Podstawowym warunkiem jest to, aby pę-

więcej