Malowanie i lakierowanie pędzlem

Malowanie i lakierowanie pędzlem nie jest zbyt trudne, wymaga jednak znajomości pewnych zasad i umiejętności posługiwania się pędzlem w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, od czego w dużym stopniu zależy końcowy efekt. Podstawowym warunkiem jest to, aby pę-

Powierzchniowe uszlachetnianie.» dzel był czysty, aby materiał przygotowany do malowania lub lakierowania był dobrze wymieszany i prawidłowo rozcieńczony. Lepkość materiału do nanoszenia pędzlem zależy od rodzaju materiału i waha się w dość szerokich granicach – od 50 do 120 s. Pędzel zanurza się w przygotowanym materiale na głębokość nie większą niż 2/3 długości włosia lub szczeciny, następnie, aby usunąć nadmiar farby lub lakieru, pędzel lekko ociera się bokami o krawędź naczynia z farbą lub lakierem tak, aby nadmiar materiału ściekł do naczynia, po czym pędzel przenosi się na wykańczaną powierzchnię i rozpoczyna pracę, prowadząc go w stosunku do powierzchni pod kątem 45-90°.

Przy gruntowaniu, tj. nanoszeniu pierwszej warstwy, stosuje się pędzle sztywne o krótszym włosiu, a materiał lakierniczy wciera się mocno w powierzchnię drewna, najpierw wzdłuż, a następnie w poprzek włókien. Po pokryciu pewnego odcinka wykańczaną powierzchnię wyrównuje się szybkimi i lżejszymi ruchami wzdłuż włókien. Połączenia poszczególnych odcinków wyrównuje się ruchami falistymi, uważając aby oba odcinki dokładnie się zlały i niezbyt zachodziły na siebie.

Przy nakładaniu ostatniej warstwy na pędzel nabiera się więcej materiału i najpierw rozprowadza się wzdłuż włókien, a następnie wyrównuje w poprzek z tym, że po pokryciu całej powierzchni należy całość wyrównać szybkimi ruchami przy nieznacznym nacisku na pędzel, stosując do wyrównania wygładzik dość szeroki i prowadząc go od jednego końca do drugiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>