Malowanie podłóg sosnowych

Podłogi wykonane z desek sosnowych wykańcza się przeważnie materiałami kryjącymi, przez co zakrywa się naturalną strukturę drewna. W przy- padku dobrego wykonania podłóg z tarcicy bezsęcznej I klasy można również wykańczać podłogi lakierami bezbarwnymi. Zestaw materiałów do wykańczania kryjącego jest następujący:

– 1) politura spirytusowa na szelaku (4212-712-000),

– 2) pokost naturalny,

– 3) benzyna do lakierów,

– 4) farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania (2129-361-XXX),

– 5) emalia olejno-żywiczna do podłóg (2262-000-XXX) w kolorach orzech jasny, orzech średni, orzech ciemny, mahoń

– 6) kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania (2241-361-XXX),

– 7) lakier olejno-żywiczny do zbierania pyłu (2219-276-000)

Przygotowanie podłoża polega przede wszystkim na równym ułożeniu i dokładnym przygotowaniu desek. Jeżeli deski nie zostały dokładnie i starannie przygotowane, trudne będzie dobre ich malowanie. Pierwszą czynnością przygotowania podłogi do malowania jest zrównanie desek na styku, czego dokonuje się przez przestruganie styków gładzikiem. Następnie cała podłoga powinna być oszlifowana papierem ściernym nr 70 i odpylona przez potarcie lakierem do usuwania pyłu. Dalsze operacje następują w kolejności:

– 1) szelakowanie sęków i gwoździ sęki szczególnie bardzo przesycone żywicą należy pokryć za pomocą pędzla politurą spirytusową, co powinno uchronić przed ewentualnym wypływaniem żywicy, ponieważ ciekła żywica ma właściwości rozmiękczania powłok olejnych i olejno-żywicznych

– 2) po 6 godz. wysychania całą podłogę nasyca się pokostem rozcieńczonym benzyną do lakierów w stosunku 1:1 pokost na całą podłogę nanosi się równomiernie pędzlem

– 3) po 24 godz. podłogę kituje się ręcznie za pomocą szpachli, tj. wszystkie nierówności, szczeliny i wgłębienia do kitowania może być również szpachlówka epoksydowa, która wykazuje lepszą twardość i przyczepność do podłoża

– 4) wszystkie miejsca kitowane po przeschnięciu w ciągu ok. 12 godz. należy przeszlifować papierem ściernym nr 120,

– 5) powstały od szlifowania pył należy dokładnie usunąć przez wytarcie najpierw lnianą szmatką lekko wilgotną, a następnie gazą zwilżoną lakierem do usuwania pyłu.

Przygotowanie materiałów. Żadnego przygotowania nie wymagają politura szelakowa i lakier olejno-żywiczny do usuwania pyłu natomiast

– 1) pokost należy rozcieńczyć benzyną do lakierów w stosunku 1:1 objętościowo przed rozcieńczeniem pokost dobrze jest podgrzać do temperatury ok. 50°C

– 2) kit szpachlowy do pracy przygotowuje się przez dodanie ok. 5-10% emalii i dokładne wymieszanie do żądanej do pracy kon- systencji kit doprowadza się przez ewentualny dodatek benzyny do lakierów

– 3) emalię i farbę przygotowuje się przez wymieszanie i rozcieńczanie benzyng do żądanej lepkości: farbę do nakładania pędzlem do 70-100 s do malowania natryskowego 25-30 s emalię do nanoszenia pędzlem 50-80 s do nanoszenia pistoletem 25-30 s Przygotowaną farbę i emalię należy przecedzić przez gęstą gazę lub gęstą tkaninę nylonową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>