Asortyment farb i emalii ftalowych i ftalowych modyfikowanych

– 1. Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania (3151-000-XXX), o dużej gamie kolorów, stosuje się do malowania drewna nasyconego pokostem i zagruntowanego farbą do gruntowania lub tylko nasyconego pokostem. Farby ftalowe dają powłoki elastyczne, o dobrej przyczepności i odporności na czynniki atmosferyczne. Farbę nakłada się w dwóch warstwach pędzlem lub natryskiem. Lepkość farby przy nakładaniu pędzlem wynosi 60-120 s, przy natrysku – 30-40 s. Rozcieńcza się ją benzyną do lakierów.

– 2. Emalie ftalowe ogólnego stosowania (3161-000- -XXX), o dużej gamie kolorów, stosuje się na drewno nasycone pokostem i zagruntowane farbą do gruntowania lub farbą ftalową nawierzchniową. Emalie rozcieńcza się benzyną do lakierów do lepkości roboczej przy użyciu pędzla 90-120 s, przy natrysku – 35-40 s. Emalie dają powłoki o wysokim połysku, o dobrej wodoodporności, elastyczności i przyczepności do podłoża.

– 3. Międzywarstwy ftalowe modyfikowane pod wyroby nitrocelulozowe (3232-504-XXX) stosuje się do malowania powierzchni drewna nasyconego pokostem lub pokrytych wyrobami syntetycznymi. Dają powłoki elastyczne, odporne na uszkodzenia, dobrze łączące się z emaliami nitro. Do pracy rozcieńcza je się benzyną do lakierów do lepkości 60-80 s przy użyciu pędzla i do lepkości 20- -30 s przy stosowaniu pistoletu natryskowego.

– 4. Podkłady ftalowe kopolimeryzowane styrenowe (3331-701-XXX) odznaczają się krótkim czasem wysychania, stosuje się je do gruntowania powierzchni drewnianych uprzednio nasyconych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>