Lakierowanie lakierem poliestrowym parafinowym do mebli

Na technologiczny proces lakierowania lakierem poliestrowym składają się następujące zasadnicze operacje:

– 1) przygotowanie podłoża,

– 2) przygotowanie lakieru,

– 3) nałożenie lakieru,

– 4) utwardzenie powłoki,

– 5) uszlachetnianie powłoki. '

Lakierowanie metodq polewania

Przygotowanie podłoża. Powierzchnie płyt oklejone folią dekoracyjną nie wymagają żadnego przygotowania. Drewno lite lub płyty oklejane fornirem drewnianym wymagają następującego przygotowania:

– 1) szlifowanie powierzchni drewna papierem ściernym nr 80 i odpylenie powierzchni,

– 2) drugie szlifowanie papierem nr 100-120 i odpylenie,

– 3) nasycenie powierzchni 4-proc. roztworem kleju,

– 4) suszenie w ciągu 8 godz. w temp. 18-22°C,

– 5) trzecie szlifowanie papierem ściernym nr 180-200,

– 6) dokładne odpylenie – szczotkowanie i odmuchanie sprężonym powietrzem,

– 7) sezonowanie elementów w ciągu 24 godz.

Przygotowanie lakieru. Przede wszystkim lakier należy doprowadzić do temp. 18-22°C (wszystkie trzy składniki). Z trzech składników lakieru sporządza się następnie dwa roztwory, najlepiej w emaliowanych naczyniach. W naczyniu pomalowanym na kolor niebieski z napisem „Roztwór A” przygotowuje się mieszaninę złożoną ze 100 cz. wag. lakieru poliestrowego i 2 cz. wag. naftenianu kobaltu, czyli 100a-(-2b. Całość należy dokładnie wymieszać i oznaczyć lepkość. W naczyniu z napisem „Roztwór B” przygotowuje się mieszaninę złożoną ze 100 cz, wag. lakieru i 5 cz. wag. ketonoxu, czyli 100a-|-5c. W przypadku stosowania jako utwardzacza nie ketonu, lecz pasty HCH należy przyjąć nie 5, lecz 10 części. Po dokładnym wymieszaniu składniki powinny mieć w przybliżeniu jednakową lepkość w granicach od 28 do 35 s. Należy bardzo uważać, aby nie pomylić naczyń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>