Retuszowanie przebić

Przebicia kleju mocznikowego sq trudniejsze do usunięcia, gdyż nie dajq się ani zmiękczyć ani usunqć przez szczotkowanie. Częściowo można je usungć tylko przez cyklinowanie i szlifowanie, zawsze jednak pozostanę w porach i we wszelkiego rodzaju zagłębieniach. Przy naklejaniu oklein klejem mocznikowym najwłaściwszym sposobem jest zapobieganie przebiciom. Przy wystqpieniu przebić należy je usungć przez cyklinowanie i szlifowanie. Takich powierzchni nie można już poddawać barwieniu, a tylko wykańczać w naturalnym kolorze okleiny (jasnej). Przy konieczności barwienia lub przy okleinach ciemnych, kolorowych można stosować podbarwianie kleju na kolor naturalny okleiny lub na kolor na jaki okleina ma być barwiona.

Innym sposobem dajgcym dość dobre efekty jest retuszowanie przebić, których nie dało się usunqć przez cyklinowanie i szlifowanie. Retusz wykonuje się ręcznie, pędzelkiem przy użyciu odpowiedniego koloru farby nitro lub innej. Lakier nanosi się na wykańczang powierzchnię dopiero po retuszu.

Barwienie drewna. Barwieniem drewna zgodnie z PN-66/D-01007 nazywamy oddziaływanie na drewno takimi czynnikami, jak roztwory, gazy itp. w celu wywołania zmiany naturalnej barwy drewna i podkreślenia szczegółów jego budowy anatomicznej. Barwienie stosuje się szczególnie do drewna gatunków pospolitych w celu poprawienia jego walorów estetycznych i plastycznych, uwydatnienia różnic w zabarwieniu drewna późnego i wczesnego, imitacji drewna gatunków szlachetnych, nadania nowego atrakcyjnego koloru nie spotykanego w przyrodzie. Niekiedy barwienie stosuje się także w celu ukrycia pewnych wad, jak nierównomiernego zabarwienia naturalnego, nieznacznej plamistości, przebić klejowych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>