Nanoszenie materiałów – Malowanie farbami i emaliami olejnymi

– 1) przy natryskowym nakładaniu należy zachować następujące parametry: ciśnienie powietrza, at 3,5-4,0 średnica dyszy pistoletu, mm 2,0-2,5

– 2) suszenie warstwy w warunkach otoczenia 24 godz,,

– 3) lekkie przeszlifowanie papierem nr 150 i odpylenie,

– 4) nałożenie warstwy farby nawierzchniowej wg parametrów, jak dla farby podkładowej

– 5) suszenie powłoki w warunkach otoczenia 36 godz,

Ad b. Po nałożeniu farby podkładowej i wysuszeniu oraz prze- szlifowaniu, jak w punkcie a, należy nałożyć warstwę emalii olej- no-żywicznej w ilości 100-130 g/m2 pędzlem lub przez natrysk wg parametrów, jak dla farby podkładowej. Warstwa emalii wymaga suszenia 36 godz.

Ad c. Po nałożeniu farby podkładowej i wysuszeniu oraz prze- szlifowaniu, jak w punkcie a, proces wykańczania może przebiegać wg niżej podanej kolejności:

– 1) szpachlowanie ciągłe całej powierzchni kitem szpachlowym przy zachowaniu grubości warstwy nie większej niż 0,4 mm,

– 2) suszenie warstwy kitu w ciągu 16 godz. w warunkach otoczenia,

– 3) szlifowanie warstwy kitu papierem ściernym nr 180 i dokładne odpylenie,

– 4) nałożenie drugiej warstwy kitu o grubości do 0,4 mm,

– 5) suszenie warstwy kitu w ciągu 16 godz,

– 6) szlifowanie warstwy kitu na mokro papierem nr 220 i dokładne oczyszczenie powierzchni,

– 7) suszenie warstwy w ciągu 24 godz,

– 8) poprawki kitowania kitem z dodatkiem emalii olejno-żywicz- nej,

– 9) suszenie 16 godz. i szlifowanie miejsc kitowanych papierem ściernym nr 220,

– 10) dokładne odpylenie i oczyszczenie powierzchni,

– 11) nałożenie emalii olejno-żywicznej wg parametrów, jak dla farby podkładowej

– 12) suszenie w warunkach otoczenia 36 godz,

– 13) nałożenie drugiej warstwy emalii,

– 14) wysuszenie 48 godz.

Uwaga: Zamiast kitu szpachlowego olejno-żywicznego może być użyty kit szpachlowy epoksydowy. Należy go stosować szczególnie przy większych nierównościach powierzchni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>