Produkcja mikrooklein

Produkcja mikrooklein została rozwinięta głównie we Francji, gdzie mikrookleiny produkuje firma ,,Le tranchage des bois” w Strasburgu. Gotowy produkt stanowi cienką okleinę o grubości 0,2-0,4 mm, naklejoną na podłoże z cienkiej tkaniny bawełnianej. Łączna grubość gotowego produktu wynosi 0,4-0,6 mm. Produkt ten znajduje we Francji zastosowanie głównie w produkcji skrzynek radiowych i telewizorowych oraz do dekoracji ścian. Poza tym jest eksportowany do USA. We Francji produkcja mikrooklein stanowiła w 1969 r. ok. 3% ogólnej produkcji oklein. Przykłady różnych wzorów mikrooklein produkcji ww. firmy przedstawia fot. IV. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wytwarzaniem produktów zbliżonych do mikrooklein zajmuje się kilka firm. Ich produkty to np. Flexwood – okleina drewniana o grubości 0,3 mm, naklejona na tkaninę bawełnianą, używana głównie w budownictwie, lub Furnafex – składający się z trzech warstw: środkową warstwę stanowi cienka okleina zespolona z jednej strony z cienką folią metalową, a z drugiej strony z błoną z tworzywa sztucznego.

Aktualnie asortyment tego rodzaju produktów jest bardzo duży, a jego zastosowanie coraz szersze. Mikrookleiny wzmocnione podkładem papierowym lub tkaninowym, z ewentualną powłoką wykończeniową, produkuje się z okleiny skrawanej lub łuszczonej ze szlachetnych gatunków drzew liściastych, takich jak orzech, mahoń, palisander itp.

Okleina skrawana jest wstępnie suszona, przycinana i spajana na żądane formatki oraz układana w stosy. Okleinę łuszczoną suszy się, wyrównuje boki i nawija na wałek. Uzyskanie okleiny o grubości 0,3-0,4 mm na istniejących skrawarkach płaskich i obrotowych nie nastręcza większych trudności. Niezbędnym warunkiem jest zachowanie właściwych parametrów zmiękczania drewna oraz prawidłowych parametrów skrawania i łuszczenia, takich jak: kąty skrawania i ustawienia noża, ostrość noża itp. Dalszy technologiczny proces produkcji jest całkowicie zmechanizowany i przebiega na urządzeniu podobnym do urządzeń stosowanych w przemyśle papierniczym. Do sklejania okleiny drewnianej z podłożem stosuje się kleje poliwinylowe o krótkim czasie wiązania i twardnienia spoiny klejowej. Szczególnie przydatne do tego celu są kleje firmy Rakoll o czasie wiązania przy podgrzewaniu ok. 1 min, np. Ekspress 150. Końcowy produkt może występować w odpowiednich arkuszach lub w rulonach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>