Polerowany walec

Zastosowanie omawianej zasady w praktyce przemysłowej wymagało użycia za walcami stalowej, elastycznej szpachli, która wtłaczała nanoszoną szpachlówkę w pory, a jednocześnie wyrównywała ją na powierzchni i usuwała jej nadmiar (rys. 7ó). Przy usuwaniu nadmiaru wystąpiły jednak trudności z odprowadzaniem gromadzącej się szpachlówki pod szpachlą. Z tego powodu szpachla została zastąpiona polerowanym walcem obracającym się w przeciwnym kierunku do obrotów walca na-

Polerowany walec lepiej spełnia swoje funkcje od szpachli, gdyż poza wtłaczaniem i wyrównywaniem szpachlówki wygładza jej powierzchnię, a nadmiar odprowadza do góry, gdzie szpachlówka jest zbierana pomiędzy walcem nakładającym i wygładzającym i skąd jest przenoszona do miejsca zasilania. Jednak i w tym przypadku wystąpiły pewne trudności. Aby wytworzyć dostateczne ciśnienie na szpachlówkę, walec wcierający należy zawieszać na sztywno, co z kolei wymaga minimalnych odchyłek równości i grubości wykańczanych płyt. Ostatecznie przyjęło się elastyczne zawieszenie walca wcierającego o stałym nacisku.

Nowoczesną automatyczną maszynę walcową do szpachlowania typ RSM f-my Hymmen przedstawiono na rys. 78, a jej schemat wyjaśniający zasadę działania – na rys. 79. Szpachlówkę podaje się ręcznie lub pompę do odbieralnika T. Pomiędzy wałkiem dozującym 2 a walcem nakładającym 3 istnieje regulowana szczelina robocza, co pozwala nanosić odpowiednio cienką warstwę szpachlówki na element 4. Walce podające 5 i 6 przesuwają element w kierunku walca wygładzającego 7. Walec wygładzający jest wykonany ze stali i ma powierzchnię chromowaną i idealnie wypolerowaną. Obraca się on powoli w kierunku przeciwnym do kierunku posuwu. W ten sposób wyrównuje powierzchnię, wypełnia nierówności i pory. a warstwę szpachlówki czyni jednorodną i gładką. Dzięki pracy walca wygładzającego szpachlówka uzyskuje dobre połączenie ze szpachlowaną powierzchnią. Równocześnie walec wygładzający przejmuje na siebie nadmiar szpachlówki, która jest zbierana zgarniakiem 8 i odprowadzana do odbieralnika. Dla niektórych rodzajów szpachlówek, jak np. poliestrowych, jest zalecane stosowanie wałka nawilżającego 9, który zwilża powierzchnię walca wygładzającego. Pozwala to na uzyskanie lepszej jakości i gładkości powierzchni szpachlówki. Przy włączeniu do linii, szpachlowane elementy są wprowadzane przenośnikiem JO, a odbierane przenośnikiem 11.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>