Rozcieńczalniki

– 3. Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania (8131-361-000) stanowi mieszaninę alkoholi, estrów i węglowodorów aromatycznych. Rozcieńcza wyroby celulozowe w każdym stosunku bez rozwarstwień i wytrąceń. Rozcieńczanie przeprowadza się stopniowo, dodając rozcieńczalnik porcjami i stale mieszając.

– 4. Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do gorącego natrysku (8131-383-000) stanowi mieszaninę estrów, alkoholi i węglowodorów aromatycznych. Stosunek zmieszania bez ograniczeń. Dodaje się go porcjami, stale mieszając.

– 5. Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do mebli (8131-486-000) stanowi mieszaninę estrów kwasu octowego, alkoholi i węglowodorów aromatycznych. Miesza się z wyrobami celulozowymi w każdym stosunku.

– 6. Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych do łodzi (8156-461-000) stanowi mieszaninę octanu etylu, cykloheksa- nonu i toluenu. Dodany do lakieru w stosunku 3 : 1 nie powoduje zmętnień ani wytrąceń składników. Dodaje się porcjami przy stałym mieszaniu.

– 7. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych ko polimeryzowanych styrenowanych do elektrostatycznego natrysku (8123-391-000) stanowi mieszaninę eterów i ketonów. Dodany do emalii lub podkładu w stosunku 3 : 1 nie rozwarstwia i nie wytrąca składników. Rozcieńczalnik dodaje się stopniowo, stale mieszając.

– 8. Rozcieńczalnik do wyrobów chemoutwardzal- nych (8153-000-000) stanowi mieszaninę alkoholi i węglowodorów aromatycznych. Stosuje się go do rozcieńczania farb, lakierów i emalii che- moutwardzalnych. Rozcieńczalnik wprowadza się do wyrobów lakierowych porcjami po wymieszaniu ich z utwardzaczem, stale mieszając.

– 9. Rozcieńczalnik do wyrobów chemoutwardzal- nych do elektrostatycznego natrysku (8153-358-000) stanowi mieszaninę octanu butylu i ksylenu. Stosuje się go do rozcieńczania zestawu wyrobów chemoutwardzalnych stosowanych do malowania stolarki okiennej, a więc farby prąd o przewodzącej (7320-265-820), do podkładu (7331-472-010) i emalii (7360-472-010). Rozcieńczalnik dodaje się do wymienionych wyrobów porcjami po wymieszaniu ich z odpowiednim utwardzaczem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>