Monthly Archives Lipiec 2015

Wypalanie – kontynuacja

Rysowanie gorącą igłą stosuje się do różnego rodzaju galanterii drzewnej oraz do zdobienia mebli regionalnych i ludowych oraz wyrobów z wikliny. Najlepsze wyniki uzyskuje się na drewnie wierzby, lipy, topoli, brzozy i olchy. Na powierzchnię poddawaną wypalaniu nanosi się najpierw odpowiedni rysunek, po liniach którego prowadzi się rozżarzoną igłę przyrządu. Igła przyrządu bywa najczęściej ogrzewana prądem niskiego napięcia. Efekt pracy tą metodą zależy od umiejętności wykonującego pracę.

więcej

Wyroby poliuretanowe

Asortyment krajowych wyrobów chemoutwardzalnych jest stosunkowo duży, chociaż jakością nie dorównują one jeszcze najwyższym osiągnięciom światowym. Produkuje się obecnie cale zestawy wyrobów chemoutwardzalnych, zarówno do wykańczania z odkrytą, jak i zakrytą strukturą drewna, służące do wykańczania mebli, stolarki budowlanej i in., do natrysku pneumatycznego, do nanoszenia metodą natrysku elektrostatycznego itp., zarówno wyroby dające powłoki z połyskiem, jak też matowe czy póimatowe. Powłoki z wyrobów chemoutwardzalnych wykonane na dokładnie przygotowanym podłożu odznaczają się delikatnym wyglądem.

więcej

Wyroby ftalowe

Są to wyroby lakierowe, w których spoiwo lakiernicze stanowi żywica ftalowa, Jest to duża grupa wyrobów, przede wszystkim stosowanych jako farby i emalie ogólnego stosowania. Wyroby ftalowe odznaczają się dużą odpornością na wpływy atmosferyczne, dobrą rozlewnością i połyskiem, a przede wszystkim krótszym okresem wysychania w stosunku do wyrobów olejno-żywicznych (8-16 godz. w normalnych warunkach klimatycznych). Jest wiele odmian wyrobów ftalowych, a mianowicie:

więcej

Asortyment lakierów i politur spirytusowych

– 1. Lakier spirytusowy do zabawek (4211 -478-000) jest roztworem żywicy melaminowej i plastyfikatorów w alkoholach. Lakier ten daje powłoki bezbarwne o dużym połysku i dobrej odporności na krótkotrwale działanie wody. Stosuje się go do lakierowania zabawek oraz wyrobów pamiątkarskich i galanterii drzewnej nie narażonych na działanie wpływów atmosferycznych, Lakier nakłada się pędzlem lub pistoletem natryskowym. Do lepkości roboczej lakier rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do wyrobów spirytusowych (8132-478-000).

więcej

Metody nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych

Nowoczesna technika malowania i lakierowania rozporządza różnymi metodami i urządzeniami do nanoszenia materiałów powłokowych na różnego rodzaju wyroby. Metody i urządzenia są przystosowane do rodzaju wykańczanych wyrobów i ich kształtów oraz rodzaju stosowanych materiałów malarsko-lakierniczych. Stosuje się jeszcze tradycyjne ręczne nanoszenie materiałów obok metod nowoczesnych, niekiedy całkowicie zmechanizowanych, a nawet zautomatyzowanych, w postaci kompletnych linii produkcyjnych, gdzie na początku linii wkłada się element przeznaczony do wykańczania, a na końcu linii wychodzi element całkowicie polakierowany z wysuszoną i wypolerowaną powloką.

więcej

Schemat instalacji do spalania płomieniowego

Do drugiej klasy zalicza się wyroby zawierające w swoim składzie rozpuszczalniki o temperaturze zapłonu 21-55°C oraz wyroby na rozpuszczalnikach o punkcie zapłonu do 21°C, gdy zawartość części stałych wynosi ponad 30%.

więcej

Suszenie warstwy lakieru chemoutwardzalnego

Suszenie warstwy lakieru chemoutwardzalnego trwa w temperaturze otoczenia 24 godz., po czym powierzchnię szlifuje się papierem ściernym nr 320 na mokro z naftq i po dokładnym odpyleniu i wytarciu do sucha nanosi drugą warstwę lakieru chemoutwardzalnego wg opisanych parametrów. Druga warstwa wysycha co najmniej 24 godz. i stanowi ostateczne wykończenie. Tym samym lakierem można również wykańczać posadzki i wtedy proces wykańczania jest następujący

więcej

Asortyment lakierów syntetycznych i chemoutwardzalnych cz. III

Każdy z roztworów miesza się oddzielnie i daje do oddzielnych zbiorników polewarki, Liczqc od strony wlotowej, roztwór B wprowadza się do głowicy I, a roztwór A do głowicy II. Opisany lakier ma nazwę Polimal 110. Ma on dość !stotnq wadę, a mianowicie można go nanosić tylko na dokładnie spoziomowane powierzchnie. Przy nierównym ułożeniu lakier łatwo spływa i po zżelowaniu daje powłoki o nierównej grubości. Wady tej nie ma lakier poliestrowy tiksotropowy o nazwie Polimal 115′ który można nanosić na powierzchnie pionowe i poziome. Poza tym lakier ma właściwości zbliżone do lakieru Polimal 110. Lakier tiksotropowy nanosi się przeważnie pistoletem natryskowym.

więcej

Wyroby nitrocelulozowe

Wyroby nitrocelulozowe należą do wyrobów tradycyjnych. Ich właściwości zależą od rodzaju składnika podstawowego (o małej, średniej lub dużej lepkości), od właściwości użytych żywic i zmiękczaczy, jak też i od wzajemnego stosunku tych składników. Odznaczają się one stosunkowo malq zawartością substancji blonotwórczej, stosunkowo małq elastycznością i na drewnie również małą odpornością na działanie wody i czynników atmosferycznych. Poza tym wykazują znaczną twardość powłoki, która zależy w dużym stopniu od rodzaju wprowadzonej żywicy. Lakiery nitrocelulozowe dość łatwo dają się barwić i pigmentować, a także łatwo przyjmują środki matujące. Poza tym są wrażliwe na działanie promieni ultrafioletowych, pod wpływem których tracą w znacznym stopniu elastyczność, przyczepność i połysk. Przyczepność lakierów i emalii nitrocelulozowych do drewna jest niewielka i są wymagane specjalne zabiegi w celu jej poprawienia. Przyczepność ta zmniejsza się z chwilą przeniknięcia do drewna wilgoci. Z tego powodu przed nałożeniem emalii drewno np. gruntuje się wyrobami olejnymi lub nasyca specjalnymi podkładami nitro opartymi na nitrocelulozie o wysokiej lepkości. Przyczepność wyrobów nitro do drewna wzrasta z lepkością użytej nitrocelulozy. Mimo tych wad wyroby nitrocelulozowe nadal znajdują szerokie zastosowanie w meblarstwie i do wykańczania innych wyrobów z drewna, głównie dzięki krótkiemu czasowi wysychania, podatności na szlifowanie i polerowanie oraz łatwemu nanoszeniu metodą natryskową. Zarówno wykańczanie wyrobami niepigmentowanymi, jak i pigmentowanymi jest znacznie droższe niż innymi wyrobami (większe zużycie materiału i bardziej pracochłonny proces wykańczania). Przy wykańczaniu na połysk wyroby nitro wymagają wielokrotnego nakładania (5-ó warstw) oraz szlifowania i polerowania powłoki. Przy wykańczaniu drewna zarówno lakierami, jak i emaliami wyroby powinny być eksploatowane w wyrównanych warunkach klimatycznych wewnątrz pomieszczeń. Do lakierowania drewna stosowanego na zewnątrz nie należy używać lakierów i emalii nitrocelulozowych.

więcej

Metoda natrysku elektrostatycznego

Materiały. Do nanoszenia metodą natrysku elektrostatycznego nadaje się większość materiałów lakierniczych, jednak wymagają one specjalnego przygotowania, jeśli chodzi o skład rozpuszczalników. Do nanoszenia tą metodą nie nadają się materiały olejne o dużej zawartości ciężkich pigmentów i pigmentów metalicznych, jak farby miniowe, cyn- kor itp., oraz materiały emulsyjne rozcieńczane wodą. Materiały lakierowe przeznaczone do natrysku elektrostatycznego muszą spełniać odpowiednie wymagania, szczególnie w zakresie następujących parametrów: opór właściwy, stała dielektryczna, napięcie powierzchniowe, gęstość i wielkość cząstek pigmentu, punkt zapłonu.

więcej