Zestaw materiałów do malowania farbami emulsyjnymi

Farby emulsyjne można stosować zarówno do zabezpieczania wyrobów z drewna pracujących wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wśród asortymentu farb emulsyjnych występują także farby ognioochronne – do zabezpieczania przed ogniem wyrobów drewnianych i z materiałów drewnopodobnych. Farby nie zabezpieczają całkowicie przed ogniem, a tylko opóźniają zapłon i utrudniają proces spalania. Zestaw materiałów do malowania farbami emulsyjnymi przedstawia się następująco:

– 1) pokost lniany,

– 2) benzyna do lakierów,

– 3) farby emulsyjne nawierzchniowe do gruntowania UJC nr 18 szara średnia (6120-123-890) i czerwona tlenkowa (6120-123-250),

– 4) farby emulsyjne nawierzchniowe UJC nr 19 – czerwona tlenkowa (6150-124-250) i UJC nr 20 – szara jasna (6150-125-860),

– 5} farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit (6150-717-XXX) w różnych kolorach,

– 6) farby emulsyjne nawierzchniowe ognioochronne Polinit (6150-279-XXX) w różnych kolorach,

– 7) kit olejno-żywiczny ogólnego stosowania (2241-361-XXX), Technologię malowania farbami emulsyjnymi można podzielić na trzy oddzielne procesy, a mianowicie:

– 1) malowanie farbami ognioochronnymi,

– 2) malowanie farbami nawierzchniowymi Polinit,

– 3) malowanie farbami specjalnymi.

Technologia malowania farbami ognioochronnymi

Podłożem pod wymalowania farbami ognioochronnymi może być drewno lite, sklejka, płyta pilśniowa, twarda i miękka, płyty wiórowa i paździerzowa, surowa lub oklejana. Malowanie farbami ognioochronnymi stosuje się do wymalować wewnętrznych i zewnętrznych w przypadku potrzeby zabezpieczenia obiektów zarówno przed działaniem wpływów atmosferycznych, jak też i przy konieczności uodpornienia ich na działanie ognia.

Przygotowanie drewna i materiałów drewnopodobnych polega na szlifowaniu powierzchni papierem ściernym nr 70 i odpyleniu powierzchni. Przygotowanie materiałów wykończeniowych ma następujący przebieg:

– 1) pokost należy rozcieńczyć benzyną do lakierów w stosunku objętościowym 6:4,

– 2) farbę emulsyjną należy dokładnie wymieszać i ewentualnie rozcieńczyć wodą w przypadku dorabiania koloru za pomocą farb pigmentowych należy sporządzić taką ilość farby, aby starczyła na wykonanie wszystkch zamierzonych prac farby pigmentowe najpierw miesza się z nieznaczną ilością rozcieńczonej farby białej, a następnie dodaje się do pozostałej ilości farby białej

– 3) przygotowanie kitu szpachlowego zostało omówione przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi,

– Proces malowania powinien mieć następujący przebieg:

– 1} nasycenie podłoża pokostem płyty pilśniowej porowatej nie nasyca się pokostem, lecz stosuje się do pierwszego malowania farbę bardziej rozcieńczoną, np. o lepkości ok. 15 s, płyty porowatej nie poddaje się również szlifowaniu

– 2) suszenie w warunkach otoczenia 24 godz.,

– 3) kitowanie wgłębień i nierówności kitem szpachlowym olejno- -żywlcznym,

– 4) suszenie w warunkach otoczenia w ciągu 6 godz.,

– 5) nałożenie farby emulsyjnej ognioochronnej w ilości 2-3 warstw w odstępach czasu pomiędzy kolejnymi nałożeniami co najmniej 3 godz,

Farbę emulsyjną można nanosić pędzlem lub pistoletem natryskowym. Do nanoszenia pędzlem stosuje się lepkość 40-50 s, a do nanoszenia pistoletem natryskowym – 30-35 s. Parametry natrysku pistoletem powinny być następujące: średnica dyszy, mm 1,8-2,0 ciśnienie powietrza, at 3-3,5 ilość nanoszonej farby, g/m2 ok. 70

Farby ognioochronne dają po wyschnięciu powłoki odporne na działanie wpływów atmosferycznych, wody oraz środków myjących i dezynfekujących. Poza tym ich powłoka wykazuje dobrą przyczepność do podłoża i jest odporna na ścieranie. Pod wpływem wzrostu temperatury substancje ognioochronne zawarte w powłoce ulegają rozkładowi i odcinają dostęp tlenu do narażonego na zapalenie podłoża, uniemożliwiając w ten sposób zapłon malowanego materiału. Opisany sposób malowania daje skuteczne zabezpieczenie podłoża dla przedmiotów pracujących wewnątrz pomieszczeń w ciągu kilku lat i co najmniej w ciągu 1 roku przy obiektach pracujących na zewnątrz pomieszczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>