Kabiny natryskowe

Sprężarka poza tym powinna mieć sprawnie działający automatyczny wyłącznik ciśnieniowy, wyłączający silnik sprężarki po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia i włączający go po spadku ciśnienia do określonego minimum oraz zawory bezpieczeństwa.

Jak już podano, sprężarki stosuje się do różnych celów i w zależności od tego mogą się bardzo różnić od siebie, zarówno konstrukcją i wydajnością, jak też i dodatkowym wyposażeniem. Od niektórych sprężarek nie wymaga się aż tak dużej czystości powietrza, jak od sprężarek dla lakiernictwa. Przeważnie spotyka się sprężarki jedno- lub wielotło- kowe, rzadziej rotacyjne. Sprężarkę przewoźną o wydajności 22 m3 powietrza na godzinę z kompletnym oprzyrządowaniem i zbiornikiem ciśnieniowym zasilającym przedstawiono na rys. 44. Sprężarka taka może zasilać w sprężone powietrze niewielką ma lamię pracującą co najwyżej dwoma pistoletami natryskowymi.

W tablicy 25 podano charakterystykę sprężarek produkcji krajowej, zaś schemat instalacji sprężonego powietrza – na rys. 46. Kabiny natryskowe. Podczas natryskowego nakładania materiałów wykończeniowych na wykańczane powierzchnie na skutek rozpylania ma- teriałów lakierniczych, część tytko cząstek lakieru osiada na wykańczanej powierzchni, a znaczna część unosi się w powietrzu w postaci mgty. Mgta zawiera w sobie nie tylko cząstki spoiwa lakierniczego i pigmentów, lecz także pary lotnych rozpuszczalników i rozcieńczalników. W wyniku ciągłej pracy powietrze otaczające miejsce pracy nasyca się coraz bardziej wymienionymi cząstkami i zanieczyszcza się do tego stopnia, że takim powietrzem nie można oddychać, gdyż działa ono trująco na organizm. Poza tym duże zagęszczenie cząstek łatwo palnych lakierów i par rozpuszczalników w powietrzu staje się niebezpieczne, gdyż po przekroczeniu pewnej granicy stężenia może spowodować pożar, a nawet wybuch. Ponadto cząstki materiału lakierniczego mogą osiadać na wykończanej powierzchni już po podeschnięciu naniesionej warstwy i psuć efekt wykańczania. Aby uniknąć tych ujemnych i niebezpiecznych skutków natryskowego nanoszenia materiałów lakierniczych, natrysk należy przeprowadzać w pomieszczeniach odpowiednio wentylowanych. Do tego celu służą kabiny natryskowe lub tzw. ściany wyciągowe instalowane w pomieszczeniach oddziałów wykończeniowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>