Monthly Archives Maj 2015

Szlifowanie

W przypadku nałożenia zbyt grubej warstwy szpachlówki, jej nadmiar usuwa się przez prowadzenie szpachli pod zwiększonym kqtem (do 45°) i przy nieco zwiększonym nacisku. Przy powierzchniach pionowych lub pochylonych szpachlę prowadzi się od dołu do góry lekkim ruchem łukowym. Zaszpachlowane powierzchnie powinny być równe i gładkie bez jakichkolwiek dziur, otworów itp. nierówności. Całq zaszpachlowanq powierzchnię pozostawia się do wyschnięcia. Czas wysychania zależy od rodzaju szpachlówki i wynosi 6-16 godz. Po wyschnięciu szpachlów- kę poddaje się szlifowaniu.

więcej

Pędzle do malowania i lakierowania

Pędzle wykonuje się ze szczeciny świńskiej lub z sierści niektórych zwierząt oraz z włókna syntetycznego. Na pędzle lakiernicze dobiera się specjalny rodzaj sztywnej szczeciny, a jednocześnie elastycznej, długiej, odpornej na mechaniczne ścieranie, odpornej chemicznie na działanie rozpuszczalników i olejów, a nawet rozcieńczonych ługów i kwasów.

więcej

Naniesienie powłoki wykończeniowej metodą bębnową

Po zakończeniu drugiego etapu szlifowania zawartość bębna wysypuje się do odpowiedniego koryta, a po przeschnięciu całość ładuje do innego bębna i poddaje szlifowaniu na sucho w ciągu ok. 20 min przy prędkości obrotowej ok. 40 obr/min. Na koniec trzeciego etapu zawartość bębna wysypuje się do koryta i oddziela elementy od wiórów, pyłu i pumeksu.

więcej

Wygładzanie barwionych powierzchni

Do wygładzania barwionych powierzchni stosuje się sztywne szczotki z włosia lub trawę morską. Wygładzanie przeprowadza się ręcznie lub mechanicznie. Dobre wyniki daje także gładzenie gorgcym walcem w żadnym przypadku po powierzchniowym barwieniu nie powinno się stosować szlifowania, gdyż barwnik wnika na głębokość bardzo małq, niekiedy znacznie poniżej 0,1 mm i w tych warunkach szlifowanie będzie psuło efekt barwienia.

więcej

Metoda natrysku pneumatycznego na zimno

Metoda natryskowa w porównaniu z ręcznymi metodami nanoszenia materiałów powłokowych ma wiele zalet, jak np. skraca czas nanoszenia materiału, pozwala na uzyskanie lepszych efektów dekoracyjnych, na lepsze rozlanie lakieru, na bardziej równomierne naniesienie itp., a poza tym pozwala na zmechanizowanie procesu wykańczania, a nawet na wprowadzenie pistoletów natryskowych działających automatycznie, ustawionych w jednej linii w odpowiednich odstępach, pod którymi przesuwa się na przenośniku wykańczany element. Wadą tej metody są duże, sięgające do 30% dla dużych płaskich powierzchni i do 70% dla wyrobów szkieletowych, straty materiałów lakierniczych.

więcej

Malowanie farbami i emaliami syntetycznymi (chemoutwardzalnymi)

Asortyment wyrobów chemoutwardzalnych i syntetycznych stosowanych do malowania wyrobów z drewna jest duży i nadal wykazuje stałe tendencje wzrostu. Istnieją obecnie wyroby dające powłoki o różnym stopniu matu czy połysku, przeznaczone do malowania różnych wyrobów. Prawie wszystkie wyroby malarskie stosowane do przemysłowego malowania stolarki drzwiowej i okiennej należą właśnie do tej grupy wyrobów syntetycznych i chemoutwardzalnych, z uwagi jednak na swoje przeznaczenie schematy malowania tymi wyrobami będą omówione w rozdziale o malowaniu stolarki budowlanej drzwiowej i okiennej. W niniejszym rozdziale podane zostaną schematy malowania mebli wyrobami chemoutwardzalnymi na połysk oraz na mat i półmat. Wymalowania matowe i półmato- we w dowolnych pastelowych kolorach są ostatnio bardzo modne i piękne stosowane nie tylko do mebli kuchennych, szpitalnych itp., lecz także do wykańczania najwyższej jakości mebli sypialnych, stołowych, wykańczania wnętrz, mebli i urządzeń różnych sal publicznych, Należy podkreślić, że w zależności od upodobań, gustów i smaku odbiorców wykończenia takie stwarzają olbrzymie możliwości kolorystyczne, jeśli chodzi o całość kompozycji wnętrza (dobrane do kształtów i koloru mebli, koloru ścian, obić, zasłon itp.). Takich możliwości oczywiście nie dają meble wykonane w kolorze naturalnej barwy drewna, chociaż takie meble mają nadal wielu zwolenników, są piękne i cenione również ze względu na ogólny światowy deficyt drewna okleinowego wysokiej jakości.

więcej

Do malowania mebli ogrodowych można stosować..

Malowanie dwoma pierwszymi emaliami zostało omówione prz malowaniu stolarki budowlanej oraz przy malowaniu emaliami syntetycz nymi . Obecnie będzie podany schemat malowania emalią chemoutwardzalną do nart. Proces technologiczny może mieć następujący przebieg Przygotowanie powierzchni polega na wykonaniu następujących operacji:

więcej

Schemat nakładania lakieru poliestrowego

Schemat nakładania lakieru poliestrowego, utwardzania promieniami UV i uszlachetniania powłoki przedstawiono na rys. 102 (wg technologii stosowanej w NRD). Po wstępnej obróbce płyty płaskie podlegają oczyszczeniu, wygładzeniu na szczotkarce 1 i przechodzą na przenośniku do walców lakierniczych 2, na których zostaje nałożona pierwsza warstwa lakieru poliestrowego, ilość nakładanego lakieru podkładowego wynosi 20-50 g/m2. Lakier jest dokładnie wwałkowany w powierzchnię w celu równomiernego rozprowadzenia. Od dokładnego nałożenia podkładu zależy jakość powłoki. Po nałożeniu lakieru następuje utwardzanie w tunelu 3, w którym znajdują się wysokoprężne lampy rtęciowe. Czas utwardzania wynosi 30 s, po czym zostaje nałożona zasadnicza warstwa lakieru na polewarce 4. Na polewarce nanosi się 400-500 g lakieru na 1 m2.

więcej

Alkohol butylowy (butanol)

Alkohol etylowy powoduje podniecenie i podrażnienie układu nerwowego, zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej. Przewlekłe zatrucia powodują nieżyt błon śluzowych gardła i żołądka, zmiany w wątrobie prowadzące do marskości, schorzenia nerek, miażdżycę tętnic, powiększenie serca. Działanie toksyczne alkoholu etylowego w porównaniu z wyżej opisanymi jest nieznaczne.

więcej

Układ wentylacyjny

Ściany wyciągowe składają się z trzech zasadniczych zespołów: korpusu i obudowy, układu wentylacyjnego, układu wodnego. Na dole konstrukcji ściany znajduje się spawany, metalowy zbiornik wody, zagłębiony w podłodze pomieszczenia. Na zbiorniku tym jest zmontowany korpus składający się z obudowanej ramy i ośmiu separatorów. W przedniej ścianie korpusu jest wmontowany zbiornik przelewu wody, zadaniem którego jest wyrównanie ruchu wody tak, aby spływając po blachach dawała równomiernej grubości warstwę. Zarówno zbiornik wodny, jak i zbiornik wyrównawczy wchodzą do układu wodnego. Do układu wodnego należą poza tym pompa wodna powodująca obieg wody i zraszanie ścian, kolektor z dyszami wytwarzającymi strefę intensywnego zwilżania, przewody rurowe, filtry, zawory itp.

więcej