Daily Archives 05/02/2015

Rozcieńczalniki i utwardzacze

Rozcieńczalniki. Zgodnie z PN-63/C-0/700 rozcieńczalnik jest to mieszanina rozpuszczalników lub rozpuszczalników i rozcieńczaczy stosowana do rozcieńczania gotowych wyrobów lakierowych w celu doprowadzenia ich do wymaganej lepkości roboczej.

więcej

Pistolety dwuskładnikowe

Jedną z odmian pistoletów pneumatycznych jest pistolet specjalny, przeznaczony do nanoszenia lakierów dwuskładnikowych, głównie poliestrowych. Lakier poliestrowy po zmieszaniu wszystkich składników ma bardzo ograniczoną żywotność, po czym ulega zżelowaniu. Przy użyciu pistoletów zwykłych całą ilość przygotowanej mieszanki należy zużyć w krótkim czasie. Jest to w pracy bardzo niewygodne i dlatego opracowano nową konstrukcję pistoletu natryskowego, w którym poszczególne składniki wywołujące reakcję łączą się ze sobą w odpowiednich proporcjach dopiero po wyjściu z dyszy pistoletu. Pistolet taki przedstawiono na rys. 40. Zasada działania tego pistoletu jest podobna do działania zwykłych pistoletów pneumatycznych. Powietrze do pistoletu dopływa również przez króciec rękojeści. Składniki lakieru dopływają dwoma przewodami podłączonymi od spodu do pistoletu w pobliżu głowicy z dwóch odpowiednio dobranych naczyń, które mogą być zawieszone na równym poziomie w pobliżu pracownika, powyżej poziomu pistoletu.

więcej