Daily Archives 05/15/2015

Malowanie farbami i emaliami syntetycznymi (chemoutwardzalnymi)

Asortyment wyrobów chemoutwardzalnych i syntetycznych stosowanych do malowania wyrobów z drewna jest duży i nadal wykazuje stałe tendencje wzrostu. Istnieją obecnie wyroby dające powłoki o różnym stopniu matu czy połysku, przeznaczone do malowania różnych wyrobów. Prawie wszystkie wyroby malarskie stosowane do przemysłowego malowania stolarki drzwiowej i okiennej należą właśnie do tej grupy wyrobów syntetycznych i chemoutwardzalnych, z uwagi jednak na swoje przeznaczenie schematy malowania tymi wyrobami będą omówione w rozdziale o malowaniu stolarki budowlanej drzwiowej i okiennej. W niniejszym rozdziale podane zostaną schematy malowania mebli wyrobami chemoutwardzalnymi na połysk oraz na mat i półmat. Wymalowania matowe i półmato- we w dowolnych pastelowych kolorach są ostatnio bardzo modne i piękne stosowane nie tylko do mebli kuchennych, szpitalnych itp., lecz także do wykańczania najwyższej jakości mebli sypialnych, stołowych, wykańczania wnętrz, mebli i urządzeń różnych sal publicznych, Należy podkreślić, że w zależności od upodobań, gustów i smaku odbiorców wykończenia takie stwarzają olbrzymie możliwości kolorystyczne, jeśli chodzi o całość kompozycji wnętrza (dobrane do kształtów i koloru mebli, koloru ścian, obić, zasłon itp.). Takich możliwości oczywiście nie dają meble wykonane w kolorze naturalnej barwy drewna, chociaż takie meble mają nadal wielu zwolenników, są piękne i cenione również ze względu na ogólny światowy deficyt drewna okleinowego wysokiej jakości.

więcej

Do malowania mebli ogrodowych można stosować..

Malowanie dwoma pierwszymi emaliami zostało omówione prz malowaniu stolarki budowlanej oraz przy malowaniu emaliami syntetycz nymi . Obecnie będzie podany schemat malowania emalią chemoutwardzalną do nart. Proces technologiczny może mieć następujący przebieg Przygotowanie powierzchni polega na wykonaniu następujących operacji:

więcej

Schemat nakładania lakieru poliestrowego

Schemat nakładania lakieru poliestrowego, utwardzania promieniami UV i uszlachetniania powłoki przedstawiono na rys. 102 (wg technologii stosowanej w NRD). Po wstępnej obróbce płyty płaskie podlegają oczyszczeniu, wygładzeniu na szczotkarce 1 i przechodzą na przenośniku do walców lakierniczych 2, na których zostaje nałożona pierwsza warstwa lakieru poliestrowego, ilość nakładanego lakieru podkładowego wynosi 20-50 g/m2. Lakier jest dokładnie wwałkowany w powierzchnię w celu równomiernego rozprowadzenia. Od dokładnego nałożenia podkładu zależy jakość powłoki. Po nałożeniu lakieru następuje utwardzanie w tunelu 3, w którym znajdują się wysokoprężne lampy rtęciowe. Czas utwardzania wynosi 30 s, po czym zostaje nałożona zasadnicza warstwa lakieru na polewarce 4. Na polewarce nanosi się 400-500 g lakieru na 1 m2.

więcej