Daily Archives 05/07/2015

Etyloglikol

Duże stężenie par może wywołać zmiany w nerkach. Poza tym występuje podrażnienie górnych dróg oddechowych, drapanie w gardle, łzawienie, lekkie oszołomienie. Cykloheksanon działa drażniqco na błony śluzowe nosa, gardła i oczu. Parowanie jego jest małe z powodu wysokiej temperatury wrzenia.

więcej

Typy suszarek

Bardziej istotny wpływ na szybkość suszenia powłok wywiera ruch powietrza i jego temperatura. Wpływ tych czynników jest różny na różne rodzaje powłok. Najlepsze efekty uzyskuje się przeważnie przy jednoczesnym umiejętnym stosowaniu obu czynników. W praktyce stosuje się podmuch gorącego powietrza wokół suszonych elementów lub przedmio- nie przekroczyć 50°/

więcej

Pistolet

– 2 głowice wymienne o średnicy, mm 60, 100 obroty głowic, obr/min 2800

– 2 dysze wymienne o średnicy otworu, mm 0,7, 1,0 wydajność pistoletu, l/h dysza 0,7 mm, głowica 60 mm do 5 dysza 1,0 mm, głowica 100 mm do 12 napięcie zasilania, V 24 maksymalne ciśnienie materiału, at 2,0 długość całkowita pistoletu, mm 530 masa pistoletu, kg 1,7

więcej

Asortymenty krajowych farb i emalii olejnych i olejno-żywlcznych

– 1. Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa- n i a (2129-561-XXX) nakłada się jako pierwszą warstwę na drewno po uprzednim jego nasyceniu pokostem. Farbę rozcieńcza się benzyną do lakierów do lepkości 70-100 s przy malowaniu pędzlem i 25-30 s przy zastosowaniu natrysku.

więcej

Lakierowanie metodą natryskową

Przy natryskowym lakierowaniu lakierem poliestrowym przygotowanie powierzchni drewna, utwardzanie lakieru oraz uszlachetnianie powłoki jest takie same, jak przy lakierowaniu przez polewanie. Omówienia wymaga więc tylko przygotowanie lakieru i technika nanoszenia.

więcej

Konserwowanie powłok – preparaty

Grupa ta obejmuje głównie materiały przeznaczone do konserwacji powłok wykończeniowych.

– 1. Płyn polerski Polistat jest wodną emulsją oleju silikonowego zmieszanego z rozpuszczalnikiem – terpentyną. Dzięki obecności oleju silikonowego płyn roztarty na powłoce ma właściwości odpychania kurzu i wody, która nie zwilża powierzchni potartej płynem, a zbjera się na niej w duże krople, które łatwo spływają. Warstewka oleju silikonowego poza tym powoduje brak przyczepności do powłoki różnych materiałów, jak smoła, kleje, itp. Polistat uodpornia powłoki na działanie wpływów atmosferycznych i opóźnia ich procesy starzenia, a poza tym poprawia ich połysk. Bywa także stosowany do polerowania powłok jako dodatek do pasty HN3 w ilości 10-15% lub samodzielnie w końcowej fazie polerowania. Do polerowania i w gospodarstwie domowym stosuje się jako produkt fabryczny lub po rozcieńczeniu wodą w stosunku 2 : 1 lub 1 : 1. Nadaje się do polerowania powłok poliestrowych, nitrocelulozowych, poliuretanowych itp.

więcej