Lakierowanie metodą natryskową

Przy natryskowym lakierowaniu lakierem poliestrowym przygotowanie powierzchni drewna, utwardzanie lakieru oraz uszlachetnianie powłoki jest takie same, jak przy lakierowaniu przez polewanie. Omówienia wymaga więc tylko przygotowanie lakieru i technika nanoszenia.

Przygotowanie lakieru. Do natrysku pistoletem jednodyszowym lakier przygotowuje się w taki sposób, jak przy polewaniu, z tym, że roztwory A i 6 przygotowuje się w odpowiednio mniejszych ilościach do zużycia w ciągu jednego dnia. Zachowuje się takie same proporcje składników zarówno przy sporządzaniu roztworu A, jak i B. Mieszanie składników następuje dopiero przed wlaniem lakieru do zbiornika pistoletu. Przygotowanie natomiast lakieru do pistoletu dwudyszowego, np. typu ERZET-2k, gdzie stosunek zmieszania składników wynosi 1:10, ma następujący przebieg:

W naczyniu z napisem „Roztwór A” przygotowuje się mieszaninę złożoną ze 100 cz. wag. lakieru poliestrowego i 1 cz. wag. naftenianu kobaltu, czyli 100a-(-1b. Całość dokładnie miesza się, aż do otrzymania roztworu o jednolitym fioletowym zabarwieniu.

W naczyniu z napisem „Roztwór 6″ rozpuszcza się 2,5 cz. wag. ketonoxu w takiej ilości acetonu, aby uzyskać objętościowo 1/10 cz. objętości roztworu A. Jest to sposób ramowy, gdyż właściwy sposób przygotowania lakieru do pistoletu dwudyszowego zależy od posiadanego sprzętu i proporcje zmieszania składników należy ustawiać tak, aby jednocześnie została zachowana lepkość lakieru niezbędna do prawidłowego natryskowego nanoszenia, co zazwyczaj wymaga wcześniejszych prób w celu określenia właściwych parametrów.

Nanoszenie lakieru. Przy pistolecie dwudyszowym dla opisanego przypadku roztwór A wlewa się do większego zbiornika urządzenia, a roztwór B do mniejszego zbiornika. Roztwory A i B wlane do zbiorników osiągają jednakowe poziomy i przy prawidłowej pracy poziomy składników w obu zbiornikach powinny równomiernie opadać. To gwarantuje prawidłowe zmieszanie roztworów A i B w stosunku 1:10.

Roztwory mieszają się dopiero w głowicy pistoletu po wyjściu z dysz. Sposób prowadzenia pistoletu jest taki, jak przy pistolecie jedno- dyszowym. Przy lakierowaniu pistoletem jednodyszowym roztwory zmieszane przed wianiem do zbiornika pistoletu powinny być zużyte w ciągu 10 min, tzn. jeszcze przed rozpoczęciem polimeryzacji, po czym do zbiorniczka pistoletu może być dodana nowa porcja świeżo zmieszanego lakieru. Po każdej najkrótszej przerwie w pracy, gdy zostaje przekroczony czas 10 min od zmieszania roztworów do chwili zużycia lakieru, zbiorniczek pistoletu należy opróżnić, a pistolet przemyć acetonem lub octanem etylu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>