Daily Archives 05/06/2015

Inkrustacja

Inkrustacją nazywamy technikę zdobienia polegającą na wykładaniu powierzchni zdobionego przedmiotu (w tym również drewnianego) innymi materiałami, jak np. kość słoniowa, masa perłowa, metale kolorowe, stal itp., w postaci różnych fantazyjnych wzorów ornamentalnych. Zdobienie inkrustacją stosuje się przy wykonywaniu mebli stylowych i galanterii drzewnej, jak talerze drewniane, kasetki itp. W zależności od rodzaju stosowanych do inkrustacji materiałów elementy ornamentu wkleja się w drewniane podłoże po uprzednim wykonaniu wgłębienia lub wciska się po wykonaniu nakłócia lub szczeliny.

więcej

Wysokoprężne lampy rtęciowe

Zasadniczym elementem lampy jest rura wyładowcza ze szkła kwarcowego o średnicy ok. 12 mm, odporna na wysoką temperaturę i ciśnienie. Wewnątrz rury znajdują się pary rtęci, które po wzbudzeniu emitują promieniowanie UV. Udział promieniowania UV wynosi zaledwie 7% przy długości fali 0,36 pm. Lampy wymagają chłodzenia powietrzem. Moc lamp wynosi od 2000 do 5000 W, co gwarantuje ich dużą skuteczność działania. Optymalna skuteczność działania lampy występuje przy temperaturze zewnętrznej rury ok. 700°C, a otaczającego powietrza ok. 400°C. Lampy są wbudowane do specjalnych opraw w kształcie skrzynek. Lampy stosuje się do właściwego utwardzania powłok z lakierów poliestrowych po wstępnym okresie odparowania, odpowietrzenia i zżelowania oraz do szpachlówek poliestrowych. W energii emitowanej przez lampy duży udział stanowi promieniowanie podczerwone.

więcej

Czyszczenie maszyny

Głowice mogą mieć automatyczną regulację ilości wypływającego lakieru niezależnie od prędkości posuwu. W układzie krążenia lakieru (zbiornik, pompa, przewody, filtr, rynna odpływowa) z powodzeniem rozwiązano sprawę zapobiegania burzeniu się lakieru. Zbiorniki lakieru są łatwo przemieszczalne i łatwo odłączane, co ułatwia wymianę i mycie.

więcej

Imitacja metodq drukowania – kontynuacja

Okleiny przeznaczone do nadruku poddaje się tylko trzykrotnemu oszlifowaniu, najpierw papierem nr 100 w poprzek włókien, a następnie po odpyleniu nr 120 i 200 wzdłuż włókien. Po dokładnym odpyleniu powierzchnia jest gotowa do drukowania.

więcej

Asortyment farb emulsyjnych

– 1. Farby emulsyjne nawierzchniowe do gruntowania UIC nr 18 (6120-123-890 lub 6120-123-250), szara średnia i czerwona tlenkowa, są przeznaczone do malowania drewna nasyconego pokostem jako pierwsza warstwa pod farby nawierzchniowe emulsyjne lub ftalowe. Nanosi się je pędzlem, wątkiem lub przez natrysk po rozcieńczeniu wodą wodociągową. Farba daje powtoki o dobrej przyczepności do podłoża, porowate i odporne na ścieranie. Farba stanowi zawiesinę pigmentów i obciążników w roztworze zdyspergowanej żywicy polioctanowinylowej.

więcej

Asortyment lakierów nitrocelulozowych cz. II

– 4. Lakier nitrocelulozowy caponowy bezbarwny (4111-268-000) jest uplastycznionym roztworem, o dużej lepkości, nitrocelulozy w estrach kwasu octowego z dodatkiem alkoholu i węglowodorów aromatycznych. Lakier odznacza się wyjqtkowq w!aściwościq – po naniesieniu nie zmienia naturalnego zabarwienia drewna. Stosuje się go szczególnie przy jasnych odcieniach drewna jako warstwę zabezpieczajqcq pod inne lakiery celulozowe, a nawet pod Chemolak, Chemosil itp. Bardzo dobre efekty uzyskuje się przy wykańczaniu drewna dębowego bielonego, a także przy wykańczaniu posadzek. Parametry nanoszenia i rozcieńczania sq takie same, jak dla lakieru ogólnego stosowania, Lakier jest przeznaczony zasadniczo do lakierowania wyrobów metalowych.

więcej