Daily Archives 05/08/2015

Przegląd metod suszenia

Każdy materiał malarsko-lakierniczy ma ściśle określony, ujęty normą lub warunkami technicznymi, czas wysychania podawany dla warunków otoczenia, tj. dla temp. 18-22°C i wilgotności powietrza poniżej 70%. Wysychanie powłoki przechodzi przez następujące stadia:

więcej

Zbiorniki ciśnieniowe do zasilania pistoletów natryskowych

Pistolety dwuskładnikowe mogą być także zasilane z dwóch oddzielnych zbiorników ciśnieniowych. Oba składniki są doprowadzane do pistoletu pod ciśnieniem. Do regulowania stosunku zmieszania poszczególnych składników służy specjalne urządzenie. Schemat instalacji zasilania pistoletu dwuskładnikowego pod ciśnieniem przedstawiono na rys. 42.

więcej

Lakierowanie stolarki budowlanej i podłóg

Lakierowaniu poddaje się tzw. stolarkę szlachetną, tj. wykonaną z drewna twardych gatunków lub z płyt wiórowych czy paździerzowych krytych okleiną szlachetną. W ten sposób wykonuje się często drzwi, boazerie, meble wbudowane, różne urządzenia wnętrz zaliczane do stolarki budowlanej, a także posadzki drewniane. Do lakierowania stolarki budowlanej (z wyjątkiem podłóg) w zależności od rodzaju można stosować te wszystkie materiały lakiernicze, które stosuje się do lakierowania mebli, a mianowicie: politury, lakiery nitrocelulozowe, poliestrowe, chemo- utwardzalne itp. Również procesy wykańczania mogą być takie same lub nieco inne niż przy lakierowaniu mebli. Szczególnie przydatnymi do lakierowania stolarki budowlanej sq lakiery chemoutwardzalne matowe, np. lakier Plastlak oraz lakiery z połyskiem typu Chemolak, Chemo- sil itp. Lakiery Chemolak i Chemosil poza stosowaniem do lakierowania mebli sq szczególnie przydatne dzięki swoim właściwościom do lakierowania posadzek drewnianych (twardość, mała ścieralność, odporność na działanie wody itp.).

więcej

Lakierowanie lakierami olejnymi

Lakierowanie lakierami olejnymi i olejno-żywicznymi jest nadal dość często stosowane do różnych celów, jak np. do lakierowania drewnianego sprzętu żeglarskiego, do lakierowania podłóg z bezsęcznej tarcicy sosnowej, a także do wykańczania mebli, a nawet do lakierowania pokładowych urządzeń drewnianych na statkach, jachtach itp. Technologia lakierowania lakierami olejno-żywicznymi zostanie omówiona na przykładzie lakieru stosowanego do lakierowania mebli i podłóg. Zestaw materiałów jest następujący:

więcej

Właściwe warunki suszenia

Napromieniowana powłoka otrzymuje energię cieplną dzięki pochłonięciu energii promieniowania padającego na nią lub odbitego od podłoża (rys. 95). Pochłanianie energii odbywa się w całej masie powłoki, dzięki czemu utwardzanie powłoki następuje również na całym przekroju. Warunkiem więc dobrego suszenia jest dobra przepuszczalność powłoki dla promieniowania podczerwonego. Aby zapewnić właściwe warunki suszenia i uniknąć ewentualnego pęcherzenia powłoki należy:

więcej

Zasada nanoszenia materiałów pędzlem

Zarówno przykładanie na początku, jak i odejmowanie wygładzi- ka powinno odbywać się stopniowo. Przy powierzchniach pionowych malowanie lub lakierowanie pędzlem powinno zaczynać się od góry i kończyć na dole wyrobu, W ten sposób unika się zacieków i uzyskuje bardziej równomierne pokrycie powierzchni.

więcej