Zasada nanoszenia materiałów pędzlem

Zarówno przykładanie na początku, jak i odejmowanie wygładzi- ka powinno odbywać się stopniowo. Przy powierzchniach pionowych malowanie lub lakierowanie pędzlem powinno zaczynać się od góry i kończyć na dole wyrobu, W ten sposób unika się zacieków i uzyskuje bardziej równomierne pokrycie powierzchni.

Jako jedna z podstawowych zasad nanoszenia materiałów pędzlem jest wykonanie pracy szybko i z umiarkowanym naciskiem. Jest to szczególnie istotne przy nowych materiałach syntetycznych, które znacznie szybciej wysychają niż olejne. Inną zasadą jest wykonanie pracy w atmosferze bezpyłowej oraz takie dobranie lepkości materiału do rodzaju pędzla i wprawy lakiernika, aby uzyskać idealne rozlanie bez zacieków. Niekiedy zamiast wygładzania, gdy nie chodzi o powierzchnie idealnie gładkie, a o nieco chropowate, po lekkim skrzepnięciu materiału stosuje się uderzanie włosiem szczotki lub pędzla, czyli stosuje się tzw. tepowanie. Jeszcze jedną dość istotną zasadą jest dobranie rodzaju i wymiaru pędzla do wielkości i kształtu wykańczanych wyrobów. Do pierwszego malowania stosuje się pędzle mniejsze, a do ostatniego – większe i płaskie, Do wyrobów szkieletowych stosuje się pędzle okrągłe, trzonkowe lub pierścieniowe, albo płaskie niewielkich rozmiarów. Do malowania dużych, płaskich powierzchni lepsze są pędzle płaskie, szerokie, szczególnie przy nanoszeniu farb emulsyjnych.

Warunkiem dobrej i udanej pracy pędzlem jest jego właściwa konserwacja. Po malowaniu farbami lub lakierami olejnymi, przy nie- długiej przerwie w pracy, pędzel można zanurzyć w benzynie do lakierów lub terpentynie w sposób pokazany na rys. 29, tak aby szczeciną lub włosiem nie dotykał dna ani ścianek naczynia. Naczynie przy tym musi być szczelne. Przy dłuższej przerwie w pracy pędzel najpierw należy umyć w rozpuszczalnikach, a następnie umieścić go jak pokazano na rysunku. Zamiast rozpuszczalnika pędzel można także włożyć do wody, zanurzając w niej całą część szczecinową. Przy ponownym braniu do pracy należy mocno wytrząsnąć wodę z pędzla i wytrzeć go w czystą lnianą szmatkę, a następnie zanurzyć w materiale malarskim i pierwsze malowanie przeprowadzić na próbnej desce, a dopiero potem można wykonywać właściwą pracę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>