Daily Archives 05/18/2015

Lakierowanie lakierem poliestrowym parafinowym cz. II

Nanoszenie lakieru. Przygotowane roztwory A i B wlewa się do odpowiednich zbiorników zespołów polewających. Roztwór B wlewa się do zbiornika układu polewającego od strony wlotowej, a roztwór A – od strony wylotowej. Przy odwrotnym układzie uzyskuje się nieco gorsze rozłożenie parafiny na powierzchni, a więc gorszy efekt. Szczeliny wypływowe polewarki i prędkość przenośnika należy tak wyregulować, aby ilość nanoszonego lakieru z każdej głowicy wynosiła 120-130 g/m2. Należy przy tym utrzymać stałą temperaturę lakieru 20-22°C, Polane elementy przenosi się w pozycji poziomej na półki dobrze spoziomowanych wózków do zżelowania. Czas żelowania powinien wynosić 16-20 min. Drugie polanie powinno nastąpić we właściwym czasie, tj. kiedy lakier na polanej powierzchni zacznie żelować, co poznaje się przez dotknięcie palcem (ciągnący się odlep). Przy za wczesnym polaniu lakier będzie spływał na boki elementu, a przy zbyt późnym poszczególne warstwy nie połączą się w sposób trwały.

więcej

Nanoszenie aerozolowe

Urządzenie pracuje tarczą o średnicy 115 mm, z nałożonym papierem ściernym. Urządzenie waży tylko 1,5 kg. Tarcza jest napędzana silnikiem jednofazowym o mocy 280 W. Tarcza wykonuje 7200 obr/min, co zapewnia dobre warunki szlifowania i niezamulania papieru.

więcej

Materiały do barwienia i bielenia drewna cz. II

Barwniki kwasowe sqto przeważnie sole sodowe lub wapniowe kwasów sulfonowych barwników nitrozowych, azowych, nitrowych i innych. Zawierajg charakterystyczne grupy -S03H, -COOH i -OH rozpuszczajg się dobrze w wodzie, dajqc malq czqsteczkę w roztworze. Barwniki tej grupy stosuje się w roztworach lekko kwaśnych, po zakwaszeniu kwasem siarkowym, octowym lub mrówkowym. Niekiedy stosuje się dodatek soli glauberskiej lub środków powierzchniowo czynnych. Drewno można barwić nimi również bez jakichkolwiek dodatków. Barwniki kwasowe odznaczajg się żywymi odcieniami barwy.

więcej