Daily Archives 05/19/2015

Asortyment farb i emalii chemoutwardzalnych

– 1. Podkład na stolarkę budowlaną biały (7331-471-010) służy do malowania stolarki budowlanej jako grunt pod emalie chemo- utwardzalne (7360-471-010). Podkład stosuje się z dodatkiem 8% utwardzacza do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno (8221-421-000). Nakłada się go jedną lub dwiema warstwami przez natrysk lub polewanie po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem (8153-000-000) do lepkości 25-35 s przy natrysku oraz 35-50 s przy polewaniu. Podkład można nakładać także pędzlem. Daje powłoki twarde o dobrej przyczepności do podłoża.

więcej

Temperatura powietrza rozpylającego

Parametry natrysku na gorąco. Niektóre parametry są takie same, jak przy natrysku konwencjonalnym, dotyczy to np. ciśnienia powietrza, jego zużycia na godzinę, średnicy dyszy pistoletu itp. Dlatego też parametry te zostaną pominięte.

więcej

Malowanie emaliami nitrocelulozowymi drewna litego

Emalie nitrocelulozowe nie wykazują należytej przyczepności do drewna i dlatego nie powinny być nigdy nakładane bezpośrednio na surowe drewno, a zawsze na drewno odpowiednio zagruntowane, W praktyce często zachodzi konieczność wykonania malowania różnego rodzaju elementów bez stosowania pracochłonnego procesu, czyli bez szpachlowania oraz szlifowania i polerowania powłoki, np. przy malowaniu na dowolny kolor elementów mebli wykonanych z drewna bukowego. Stosuje się wówczas tzw. uproszczony sposób malowania. Zestaw materiałów:

więcej

Laminaty – właściwości i zastosowanie

Laminatami w stolarstwie są nazywane cienkie tworzywa warstwowe stosowane jako materiały okładzinowe do oklejania płyt stolarskich, wiórowych, paździerzowych, a niekiedy sklejki. Zewnętrzna powierzchnia laminatów jest gładka, jednobarwna lub wielobarwna o dowolnych wzorach, a często z rysunkiem dowolnego gatunku drewna. Krajowy produkt tego rodzaju występuje pod nazwg Unilam. Laminaty otrzymuje się przez sprasowanie na gorgco pod wysokim ciśnieniem kilku warstw papierów nasyconych źywicg syntetyczna. Jako nośnik żywicy stosuje się specjalny papier siarczanowy. Jako żywice sq używane żywice termoutwardzalne, głównie mocznikowe lub melaminowo-formaldehydowe. Liczba równocześnie prasowanych papierów zależy od żądanej grubości laminatu. Ciśnienie prasowania wynosi powyżej 70 kG/cm2, a temperatura – 130- 180°C. Laminaty krajowe mają przeważnie grubość 1,4 mm, a mogg być grubsze, szerokość 126 i 131 cm, a długość 280 cm. Zewnętrzna powierzchnia la- minatu może być z połyskiem lub matowo. Produkuje się 3 rodzaje Uni- lamu, a mianowicie:

więcej

Produkcja mikrooklein

Produkcja mikrooklein została rozwinięta głównie we Francji, gdzie mikrookleiny produkuje firma ,,Le tranchage des bois” w Strasburgu. Gotowy produkt stanowi cienką okleinę o grubości 0,2-0,4 mm, naklejoną na podłoże z cienkiej tkaniny bawełnianej. Łączna grubość gotowego produktu wynosi 0,4-0,6 mm. Produkt ten znajduje we Francji zastosowanie głównie w produkcji skrzynek radiowych i telewizorowych oraz do dekoracji ścian. Poza tym jest eksportowany do USA. We Francji produkcja mikrooklein stanowiła w 1969 r. ok. 3% ogólnej produkcji oklein. Przykłady różnych wzorów mikrooklein produkcji ww. firmy przedstawia fot. IV. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wytwarzaniem produktów zbliżonych do mikrooklein zajmuje się kilka firm. Ich produkty to np. Flexwood – okleina drewniana o grubości 0,3 mm, naklejona na tkaninę bawełnianą, używana głównie w budownictwie, lub Furnafex – składający się z trzech warstw: środkową warstwę stanowi cienka okleina zespolona z jednej strony z cienką folią metalową, a z drugiej strony z błoną z tworzywa sztucznego.

więcej

Imitacja metodq drukowania

Imitacja metodą drukowania naieży do najbardziej nowoczesnych metod imitacji drewna. W metodzie tej zostały wykorzystane nowoczesne rota- cyjne maszyny drukarskie i nowoczesne $zybkoschnqce wielokolorowe farby drukarskie. Dzięki temu metoda ta odznacza się bardzo duiq wydajnością i wysoką jakością imitacji drewna. Poza tym metoda ta z uwagi na całkowitą mechanizację procesu nanoszenia rysunku drewna pozwala na włączenie stanowiska imitacji do linii produkcyjnych wykańczania lub sprzężenia linii nanoszenia rysunku z liniami ostatecznego lakierowania i uszlachetniania powłoki. Z powyższego wynika, że omawiana metoda imitacji znajduje zastosowanie tylko w dużych zakładach o seryjnej produkcji, produkujących wyroby o dużych, płaskich powierzchniach.

więcej