Asortyment farb i emalii chemoutwardzalnych

– 1. Podkład na stolarkę budowlaną biały (7331-471-010) służy do malowania stolarki budowlanej jako grunt pod emalie chemo- utwardzalne (7360-471-010). Podkład stosuje się z dodatkiem 8% utwardzacza do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno (8221-421-000). Nakłada się go jedną lub dwiema warstwami przez natrysk lub polewanie po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem (8153-000-000) do lepkości 25-35 s przy natrysku oraz 35-50 s przy polewaniu. Podkład można nakładać także pędzlem. Daje powłoki twarde o dobrej przyczepności do podłoża.

– 2. Farba chemoutwardzalna do gruntowania prądoprzewodząca, popielata (7339-443-822) służy do malowania stolarki okiennej metodą natrysku lub zanurzania, jako pierwsza warstwa pod podkład i emalie chemoutwardzalne nanoszone metodą natrysku elektrostatycznego. Do farby stosuje się 10% utwardzacza (na kwasie fosforanowym 9221-893-000). Czas żelowania mieszaniny wynosi kilka dni. Farbę rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do elektrostatycznego natrysku (8153-385-000) do lepkości 40-50 s przy zanurzaniu i 25-35 s przy natrysku. Farba daje powłoki twarde i przyczepne o właściwościach przewodzenia prądu.

– 3. Podkład chemoutwardzalny na stolarkę budowlaną do elektrostatycznego natrysku, biały (7331 – -472-010) służy do malowania stolarki okiennej metodą natrysku elektrostatycznego, jako druga warstwa po zagruntowaniu farbą prądoprzewo- dzącą (pkt 2). Stosuje się go z dodatkiem 7% utwardzacza (8221-895-000). Podkład rozcieńcza się rozcieńczalnikiem (8153-385-000) do lepkości roboczej 25-40 s. Otrzymuje się powłoki twarde, o dobrej przyczepności do podłoża i dobrej podatności na szlifowanie.

– 4. Podkład chemoutwardzalny do mebli biały, matowy (7331-486-011) służy do malowania drewna, jako pierwsza warstwa pod emalie chemoutwardzalne matowe. Podkład stosuje się z dodatkiem 5,5% utwardzacza (8221-421-000). Nanosi się go metodq natrysku po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem (8131-000-000) do lepkości 32-35 s. Podkład daje powłoki twarde, o dobrej przyczepności do podłoża i dobrej podatności na szlifowanie.

– 5. Emalia chemoutwardzalna na stolarkę budowlaną biała, formoiakowa (7360-471-010) służy do ostatecznego malowania stolarki budowlanej, a szczególnie drzwi oklejonych twardą płytą pilśniową. Emalie stosuje się przez polewanie lub natrysk z dodatkiem 8% utwardzacza (8221-421-000) po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem (5153-000-000) do lepkości 35-40 s przy polewaniu i 25-35 s przy natrysku. Emalia po zmieszaniu z utwardzaczem ma żywotność 8 godz. Emalię nakłada się raz lub dwukrotnie na drewno pokryte podkładem omówionym w pkcie 1 (7331-471-010). Otrzymuje się powłoki twarde, o dobrej przyczepności do podłoża, odporne na ścieranie, na działanie wody i środków myjących.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>