Imitacja metodq drukowania

Imitacja metodą drukowania naieży do najbardziej nowoczesnych metod imitacji drewna. W metodzie tej zostały wykorzystane nowoczesne rota- cyjne maszyny drukarskie i nowoczesne $zybkoschnqce wielokolorowe farby drukarskie. Dzięki temu metoda ta odznacza się bardzo duiq wydajnością i wysoką jakością imitacji drewna. Poza tym metoda ta z uwagi na całkowitą mechanizację procesu nanoszenia rysunku drewna pozwala na włączenie stanowiska imitacji do linii produkcyjnych wykańczania lub sprzężenia linii nanoszenia rysunku z liniami ostatecznego lakierowania i uszlachetniania powłoki. Z powyższego wynika, że omawiana metoda imitacji znajduje zastosowanie tylko w dużych zakładach o seryjnej produkcji, produkujących wyroby o dużych, płaskich powierzchniach.

Przygotowanie podłoża. Podłożem do nanoszenia rysunku szlachetnych gatunków drewna mogą być płyty wiórowe kryte okleiną krajową liściastą (olcha, brzoza itp.) oraz płyty wiórowe, sklejka i twarde płyty pilśniowe pokryte warstwą szpachiówki lub folią gruntową, odpowiadające odchyłkom grubości nie większym niż ±0,2 mm. Gdy rysunek nanosi się bezpośrednio na okleinę liściastą, taki nadruk nazywa się ,,z otwartymi porami”, gdy zaś na warstwę szpachiówki – nadruk taki nazywa się ,,z zakrytymi porami”. Przy nadruku z otwartymi porami stosuje się materiały przeświecające, nie zakrywające całkowicie rysunku drewna okleiny, tak że rysunek okleiny uzupełnia się z rysunkiem naniesionym na okleinę. Stąd konieczność dobierania odpowiedniego gatunku drewna do rodzaju imitacji, aby oba rysunki współdziałały ze sobą. Daje to właściwą kompozycję plastyczną. Imitacja tego rodzaju jest wyższej klasy od imitacji z zakrytymi porami również i z tego powodu, że uszkodzenie takiej imitacji jest trudniejsze niż uszkodzenie powierzchni uprzednio szpachlowanych. Gdy naturalnego rysunku okleiny nie można wykorzystać do wzbogacenia rysunku nanoszonego, wtedy naturalny rysunek zakrywa się całkowicie odpowiednią warstwą kryjącego gruntu i wykonuje się nowy rysunek, jak przy powierzchniach szpachlowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>