Daily Archives 05/17/2015

Technologia lakierowania i jej przebieg

– 1. Oszlifowane i odpylone, suche i czyste powierzchnie drewna nasyca się równomiernie pokostem przy użyciu pędzla, przez zanurzanie, lub przez natrysk itp.

więcej

Szlifowanie

W przypadku nałożenia zbyt grubej warstwy szpachlówki, jej nadmiar usuwa się przez prowadzenie szpachli pod zwiększonym kqtem (do 45°) i przy nieco zwiększonym nacisku. Przy powierzchniach pionowych lub pochylonych szpachlę prowadzi się od dołu do góry lekkim ruchem łukowym. Zaszpachlowane powierzchnie powinny być równe i gładkie bez jakichkolwiek dziur, otworów itp. nierówności. Całq zaszpachlowanq powierzchnię pozostawia się do wyschnięcia. Czas wysychania zależy od rodzaju szpachlówki i wynosi 6-16 godz. Po wyschnięciu szpachlów- kę poddaje się szlifowaniu.

więcej

Pędzle do malowania i lakierowania

Pędzle wykonuje się ze szczeciny świńskiej lub z sierści niektórych zwierząt oraz z włókna syntetycznego. Na pędzle lakiernicze dobiera się specjalny rodzaj sztywnej szczeciny, a jednocześnie elastycznej, długiej, odpornej na mechaniczne ścieranie, odpornej chemicznie na działanie rozpuszczalników i olejów, a nawet rozcieńczonych ługów i kwasów.

więcej

Naniesienie powłoki wykończeniowej metodą bębnową

Po zakończeniu drugiego etapu szlifowania zawartość bębna wysypuje się do odpowiedniego koryta, a po przeschnięciu całość ładuje do innego bębna i poddaje szlifowaniu na sucho w ciągu ok. 20 min przy prędkości obrotowej ok. 40 obr/min. Na koniec trzeciego etapu zawartość bębna wysypuje się do koryta i oddziela elementy od wiórów, pyłu i pumeksu.

więcej