Daily Archives 05/22/2015

Metoda natrysku elektrostatycznego

Zasada natrysku elektrostatycznego polega na wytworzeniu pola elektrostatycznego i wprowadzeniu w to pole naładowanych elektrycznie cząstek materiału, Pole elektrostatyczne wytwarza się za pomocą źródła prądu stałego, zwanego generatorem. Źródło prądu ma wysoki potencjał, dzięki któremu cząstki rozpylanego materiału za pomocą elektrod jonizujących uzyskują ładunek elektryczny. Ponieważ jednoimiennie naładowane cząstki odpychają się wzajemnie, sprzyja to rozproszeniu. Jednocześnie cząstki materiału są przyciągane przez przeciwnie naładowany lakierowany przedmiot, który ładunek uzyskuje dzięki dokładnemu uziemieniu. Naładowane cząstki materiału, wprowadzone w pole elektrostatyczne za pomocą specjalnego pistoletu, poruszają się wzdłuż linii sił tego pola z siłą F = q E, gdzie: q – wielkość ładunku cząstki materiału, E – natężenie pola.

więcej