Daily Archives 05/03/2015

Sprężarka WAN-C

Przy pracach zużywających duże ilości materiału pojemność zbiornika może dochodzić do 200 I. Zbiorniki takie ponadto są wyposażone w filtry do filtrowania materiału podawanego do pistoletów. Jest to konieczne do sprawnego działania pistoletów. W niektórych przypadkach stosuje się zespół dwóch zbiorników w ceiu zapewnienia pracy ciągłej. Podczas, gdy jeden zbiornik jest włączony do pracy, drugi jest myty, bądź uzupełnia się w nim zapas materiału. Po wyczerpaniu materiału w pierwszym zbiorniku do pracy włącza się drugi zbiornik. System dwóch zbiorników stosuje się szczególnie przy zasilaniu obiegowym.

więcej

Płyty wiórowe i paździerzowe

Płyty spełniające wyżej omówione wymagania oraz zgodne z normami w innych parametrach po oklejeniu lub fornirowaniu mogą być poddawane wykańczaniu kryjącemu lub przezroczystemu, tj. malowaniu lub lakierowaniu w przypadku nawet bardzo dużych wymagań odnośnie jakości wykończenia,

więcej

Wypalanie

W praktyce wykańczania wyrobów z drewna dość często stosuje się zdobienie powierzchni wyrobów metodą wypalania. W wyniku wypalania powierzchnia drewna, w zależności od metody, uzyskuje mniej lub bardziej złożony rysunek. Rysunek uzyskany w wyniku wypalania składa się z części drewna przypalonego na kolor od jasno do ciemnobrązowego i drewna nie przypalonego, o naturalnym zabarwieniu, jl Wypalanie przeprowadza się kilku metodami, a mianowicie:

więcej