Płyty wiórowe i paździerzowe

Płyty spełniające wyżej omówione wymagania oraz zgodne z normami w innych parametrach po oklejeniu lub fornirowaniu mogą być poddawane wykańczaniu kryjącemu lub przezroczystemu, tj. malowaniu lub lakierowaniu w przypadku nawet bardzo dużych wymagań odnośnie jakości wykończenia,

W przypadku mniejszych wymagań płyty wiórowe i paździerzowe mogą być malowane bez oklejania, wymaga to jednak specjalnego procesu wykańczania, szczególnie w pierwszej fazie. Za granicą do tego celu oraz do oklejania foliami dość powszechnie produkuje się płyty o specjalnie uszlachetnionej powierzchni, dającej chropowatość wg 8 lub 9 klasy, przy zachowaniu odchyłek grubości rzędu poniżej i:0,2 mm.

W rzadkich przypadkach, co może zależeć od indywidualnego upodobania lub z uwagi na specjalną kompozycję, płyty mogą być również lakierowane bez oklejania i wtedy po wykończeniu zachowują swą właściwą fakturę na zewnętrznej powierzchni pod warstwą lakieru, tj. fakturę ułożonych różnokierunkowo wiórów, paździerzy lub włókien drzewnych. Wykańczanie takich płyt jest o wiele bardziej pracochłonne i wymaga więcej materiałów lakierowniczych niż wykańczanie płyt fornirowanych i oklejanych. Tak więc lakierowanie płyt wiórowych, paździerzowych i pilśniowych jest możliwe w przypadku specjalnych upodobań do naturalnego wyglądu poszczególnych rodzajów płyt. Warunki dla tego rodzaju wykończenia są takie same, jak omówione powyżej, gdyż zależy to głównie od procesu wykańczania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>